Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

ŠTIPENDIUM RADISLAVA MATUŠTÍKA 2010: Skriňa Matthewa Barneyho | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Štipendium Radislava Matuštíka je tu od roku 2004?

Výstava

ŠTIPENDIUM RADISLAVA MATUŠTÍKA 2010: Skriňa Matthewa Barneyho

Autori: Ondřej Brody, Veronika Bromová, David Černý, Petr Nikl, Michal Pěchouček, Tomáš Ruller
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
8. 4. 2010 - 2. 5. 2010
Kurátori: Jana Písaříková, Tomáš Hodboď

 

Na vernisáži prebehne audiovizuálna performancia X

Existují osobní předměty, pojítka mezi dílem, povahou tvůrce a jeho obrazem ve veřejném povědomí? 

Záměrem výstavy je poodhalit trajektorie mezi dílem, osobností umělce a jeho image. Je však na divákovi, aby se sám rozhodl, kde končí inscenovaná, často provokativní hra a kde se poodhaluje kus tajemství o člověku. Princip výstavy je založen na výzvě kurátorů, aby umělci zveřejnili obsah skříní a šatníků, který odkazuje k jejich tvorbě a zároveň k nim samým. Pro kurátory se koncept začal rozvíjet v momentu, kdy s umělci navázali komunikaci, navštívili je v jejich domovech a ateliérech. Těšili se přitom z voyeuristické slasti plynoucí z nahlížení do umělcova soukromí a potažmo do jeho způsobu myšlení. Na základě těchto setkání a rozhovorů si konstruovali malé příběhy, miniaturní legendy o velkých umělcích.  

Během příprav vykrystalizovaly dvě prolínající se  roviny přístupů.  Imaginativní a dokumentárně-fetišistická. První se vztahuje k předmětu jako symbolu povahy jedince a jeho tvorby. Druhá rovina je založena na předmětech přímo vytažených ze skříní a šuplíků. Vedle sebe tak často vystupuje neslučitelné. Odhalují se vzorce osobností měnící se do podoby umělecké image. V obou případech se inscenuje část umělcova života, hravě se odhalují jemné nuance.

Způsob instalace ve skříních je parafrází muzeální sbírky či archivu. Vzniká v nich prostor pro možné skrýše, či třinácté komnaty. Sami skříně jsou odrazem osobností, stávají se artefakty probouzející fantazii.

Výběr umělců byl dán jejich mediálním obrazem, propojením osobnosti a tvorby. Chutí prozkoumat, kdo vlastně jsou tito v uměleckém světě úspěšně zavedení lidé.
Název výstavy používá jméno Matthew Barneyho. Tvůrce, který pomocí své image aktivně dotváří veřejné povědomí o svém díle. Je umělcem, zvoucím provokativně k návštěvě „skříně“. 

Jana Písaříková, Tomáš Hodboď

Projekt Galérie mesta Bratislavy ŠTIPENDIUM RADISLAVA MATUŠTÍKA, je určený študentom  umenovedných a umeleckých odborov VŠ. Jeho cieľom je podpora mladých kurátorov, získanie kurátorskej praxe v galérii a realizácia vlastného kurátorského projektu. Projekt vznikol v roku 2004, pôvodný názov Štipendium pre mladých kurátorov bol v roku 2007 pomenovaný po významnom teoretikovi umenia Radislavovi Matuštíkovi. V rámci projektu sa doteraz zrealizovalo  7 úspešných projektov, zaoberajúcich sa prevažne vzťahmi kurátor - umelec - galéria - divák. Ich prehľad nájdete tu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ondřej Brody, Veronika Bromová, David Černý, Petr Nikl, Michal Pěchouček, Tomáš Ruller

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Jana Kapelová a Nina Vidovencová
27. 5. 2021 - 29. 8. 2021
Mirbachov palác / Akcia
19. 5. 2021 - 15. 7. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Daniela Čarná, Vladislav Malast
23. 3. 2021 - 11. 7. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.