Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Milovanie - smrť - maľovanie | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy vydáva detských sprievodcov k výstavám?

Výstava

Milovanie - smrť - maľovanie

Autor: Peter Ondreička
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
4. 9. 2014 - 19. 10. 2014
Kurátorka: Katarína Bajcurová

 

 

Výstavou pod názvom Maľovanie – smrť – milovanie sa v Galérii mesta Bratislavy prezentuje tvorba Petra Ondreičku (1947 – 1990). Keďže jeho dielo sa pred viac ako dvomi desaťročiami predčasne uzavrelo, patrí bohužiaľ k „polozabudnutým“ postavám slovenského umenia. Bol výrazným talentom svojej generácie, absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (1966 – 1972, oddelenie monumentálnej maľby a gobelínu, prof. Peter Matejka) a hoci na scénu vstúpil začiatkom 70. rokoch 20. storočia (čo sa zhodovalo aj zo začiatkom obdobia normalizácie v kultúre), jeho tvorba sa vždy stála a odohrávala sa akoby na okraji, bez akejkoľvek ambície stať sa súčasťou dobového výtvarného života a diania. Peter Ondreička bol osamelým bežcom, tvoril nezávisle a do istej miere aj osamotene, stál nielen mimo oficiálneho, ale aj neoficiálneho diania, vzdialené mu boli nielen snaženia na poli tzv. angažovaného umenia, no i zápasy na opačnej strane dobového spektra o konceptuálnu a dematerializovanú paradigmu umenia. Ako osobnosť zložitá, introvertná so silnou výtvarnou intuíciou a vnútorným videním sa skôr obracal k starým majstrom, tradícii, formové zložky umeleckého diela a názorové napredovanie preňho vôbec neboli dôležité. Preňho bola tvorba predovšetkým činnosťou, cez ktorú sa sám vyrovnával nielen so svetom, v ktorom musel žiť (nie jednoducho a ľahko) a ktorý chcel pochopiť i uchopiť hlbšie, dôslednejšie, úprimnejšie, ako to videl okolo seba. Súčasne aj bojom so sebou samým, s vlastnými prežívaniami, smútkami, depresiami, ktoré ho sužovali. Maľovanie tak bolo možno preňho viac ako pre kohokoľvek iného zápasom nielen s vlastnými vnútornými démonmi, ale aj očistnou, katarznou činnosťou, cez ktorú prinášal a sprostredkúval svoje vlastné ľudské poznanie a umelecké zážitky iným. Hoci jeho program figuratívnej maľby so silným osobným – expresívnym gestom bol možno mimočasový (vyvrcholil v neobyčajne sugestívnom finále krátko pred predčasným odchodom), dodnes si zachoval nielen originálnu estetickú hodnotu, ale aj myšlienkovú silu. Peter Ondreička nemal veľa samostatných výstav (1987, Galéria L. Novomeského v Bratislave, posmrtne 1991, Galéria mesta Bratislavy), jeho dielo bolo umeleckohistoricky takmer nereflektované, odborne a dokumentačne nespracované, čoho dôsledkom je, že dodnes vypadáva a absentuje v širších umeleckohistorických prehľadoch. Výstava (kurátorka Katarína Bajcurová) a knižná monografia (zostavili Katarína Bajcurová, Mila Haugová a Eva Kovačevičová-Fudala), ktorá vychádza pri príležitosti výstavy si postavili za cieľ vrátiť dielo Petra Ondreičku do dejín slovenského výtvarného umenia. Pozrieť sa na jeho tvorbu a nonkonformnú osobnosť nezaťaženými očami. Zároveň zozbierať a predstaviť čo najkompletnejší obrazový materiál (maľby a kresby) zachovaný tak vo verejných, ako aj súkromných zbierkach a majetkoch. A napokon oživiť takmer zabudnuté diela a priviesť ich znovu k čitateľom a divákom. 

 

St_znak_s_logom_a_podporou_1.jpg    

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Peter Ondreička

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Jana Kapelová a Nina Vidovencová
27. 5. 2021 - 5. 9. 2021
Mirbachov palác / Akcia
19. 5. 2021 - 31. 8. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.