Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

stanovisko riaditeľky GMB | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

Between 1979 and 1993, there was the Gallery of a Child at the City Gallery of Bratislava. 

stanovisko riaditeľky GMB

Stanovisko riaditeľky GMB ku publikovanému textu pána Milana Bočkaya, akad. mal.

 

Považujem za dôležité zareagovať na text pána Milana Bočkaya, akad. mal. ”Hľadám inú Bratislavu s inou galériou” publikovaný v online denníku Štandard z 5. 4. 21.

 

S pánom Bočkayom, akad. mal. som sa spojila telefonicky a požiadala som ho o osobné stretnutie a predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú dohodu o usporiadaní jeho autorskej výstavy v GMB v roku 2021. Je to v tejto situácii veľmi dôležité, keďže v interných záznamoch GMB neexistujú žiadne takého dokumenty a rovnako neexistuje ani zápis zo zasadnutia výstavnej rady GMB, ktorá mala autorskú výstavu pána Milana Bočkaya, akad. mal. schváliť. 

 

Súčasne považujem za dôležité upozorniť na fakt, že pri preberaní agendy od bývalého riaditeľa GMB pána Ivana Jančára mi nebol poskytnutý schválený výstavný plán na rok 2021 a rovnako ani na ďalšie obdobie. Pán Ivan Jančár ma informoval, že zámerne nekontrahoval žiadne výstavné projekty na nasledujúce roky, keďže rešpektuje rozhodnutie komisie výberového konania na pozíciu riaditeľ/-ka GMB a právo nového vedenia na stanovenie si aktuálnych programových priorít. Považovala som to za kolegiálny prístup a za jeho jednanie som sa mu poďakovala. Uvedomujem si, že to nebýva štandardom.

 

Od môjho nástupu som považovala za dôležité nadviazať na akékoľvek rozbehnuté procesy a pristúpila som k nim s náležitou pozornosťou. Vzhľadom na pokročilý čas (máj 2020), sme preto absolvovali viacero stretnutí s partnermi GMB, umelcami a umelkyňami, ktorých písomné žiadosti o usporiadanie výstavy sme riadne evidovali v GMB v zmysle zavedených interných postupov. Kurátorský tím GMB začal pracovať na príprave výstavného plánu na rok 2021 v júni minulého roku, pričom sme sa prednostne venovali spomínaným písomným žiadostiam predloženým do júna 2020. Týmto stretnutiam sme venovali nemálo času, tak, aby sme zachovali záväzky, nadviazali na rozbehnuté spolupráce a súčasne zreteľne odkomunikovali plány pre nadchádzajúce obdobie.

 

Zámer usporiadať autorskú výstavu pána Milana Bočkaya, akad. mal. v GMB medzi žiadosťami nefiguroval a neupozornili naň ani interné kurátorky, ktoré sa v minulosti spravidla zúčastňovali zasadnutí výstavnej rady GMB posudzujúcich predkladané žiadosti. To je dôležitý fakt a potrebujem ho zdôrazniť aj vzhľadom na informácie, ktoré boli uvedené v predmetnom článku, na ktorý stanovisko reaguje.

 

 Mgr. Katarína Trnovská, ArtD.

 riaditeľka GMB

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.