Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

I Have Discovered a Motiv | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

Before 1975, the City Gallery of Bratislava had its seat in the premises of the Primatial Palace.

Exhibition

I Have Discovered a Motiv

Author: Milan Laluha
Pálffy Palace (show Contact)
23. 10. 2013 - 11. 11. 2013
Curator: Juraj Mojžiš

Pri príležitosti výstavy Milana Laluhu, ktorá je ozaj pozoruhodným prierezom maliarovým celožitovnm dielom, vychádza monografická práca Juraja Mojžiša. Autorov text rešpektuje predstavenie Milana Laluhu ako maliara variácií a venuje sa motivickým a tematickým okruhom, ktorými sa Laluha stal neodmysliteľnou legendou moderného slovenského maliarstva. Väčšou ambíciou štúdie ako spresniť alebo novo pomenovať povestný „Laluhov vzorec“, je rekapitulovať interpretácie, niekoľko desaťročí kritickej reflexie a významné stretnutie Laluhovej maľby s umením eseje Dominika Tatarku a Milana Rúfusa. Ako textovú ukážku ponúkame záverečné odstavce štúdie.

 

 

Milan Laluha v prvej chvíli svojej ranej hodiny rozhodil širokú sieť a – rýchlo zatiahol. Do roku 1957 vstúpili do hry súvislostí všetci zúčastnení a roku 1957 Laluha platne a plnovýznamovo vyslovil svoj vzorec a formulu a metódu.

Pravdaže, o súkromné, ba až intímne objavy remeselného a umeleckého rázu určite nebola a dodnes nie je núdza. Neopakoval, Laluha varioval. Stal sa maliarom variácií. Dobrým príkladom pre práve napísané sú Laluhove autoportréty. Je ich dobrá tisícka a všetky hovoria o jednom a tom istom, ale rôzne pomenovanom, prípadne hovoria úplne inak o tom istom. O túžbe po presnosti. O presnom zápise. Povedané s maliarom Milanom Laluhom: Krajina – ale aj zátišie, aj dom a strom, aj rozhovor dvoch tetiek či chlapov za dedinou – obsahuje také a také veci, také a také tajomstvo žíhaných červení, vykúvaných čiernočiernych liniek, žltého jasu, tajomstvo modrých nočných chorálov, prísvitov, prísľubov, tajomstvo nepokojného rytmu zvlneného poľa kosatcov a hrbáčok pod svietiacimi tvarmi domov a obce, kastela či pod vežou-ochankyňou, teda obsahuje vieru a nádej. Skutočnosti sú povážlivé, tisíckrát opustené a tisíckrát človekom na ceste objavené. Objavené trebárs ako motív.

Pravda, aj o tomto sa už vyslovil Ján Krstiteľ moderného umenia Charles Baudelaire priam závratne: „Často sa opakuje: Štýl to je človek; ale nedalo by sa povedať rovnako pravdivo: Voľba námetov, to je človek?“ Milan Laluha celým svojím výtvarným dielom Baudelaireov výrok dosvedčuje a potvrdzuje.

 

                                                                                             Juraj Mojžiš

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Milan Laluha

Other exhibitions/actions


Mirbach Palace / Exhibition
Author: Juraj Gavula
Curators: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Pálffy Palace / Exhibition
Curators: Jana Kapelová a Nina Vidovencová
27. 5. 2021 - 5. 9. 2021
Mirbach Palace / Accompanying action
19. 5. 2021 - 31. 8. 2021
Mirbach Palace / Exhibition
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.