Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Hľadáme MANŽÉRA/PR! | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava is an allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic.

Hľadáme MANŽÉRA/PR!

Náplň pŕace:
Manžér/ PR GMB

- navrhovanie a realizácia komunikačnej stratégie galérie
- propagovanie jej činnosti (výstav, programov)
- tvorba corporate identity
- monitoring aktivít
- budovanie aktívneho marketingu
- vypracovávanie PR správ, príprava textov
- organizovanie a uvádzanie tlačových konferencií/vernisáží

- administrácia web stránky a facebooku – navrhovanie jej optimálnej štruktúry
- komunikácia s médiami a s verejnosťou
- získavanie finančných zdrojov – fundraising
- dohľad (supervising) nad grantmi (napr. MKSR) - monitorovanie a realizácia grantových možností
- budovanie spolupráce s rôznym typom inštitúcií

Vaše žiadosti posielajte prosím do 10. 12. 2012 na adresu:
druckerova@gmb.sk, 5443 2603
Nástup k 1.1.2013.

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.