Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

TAJOMSTVÁ UMENIA | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava has published new guides in Slovak and English languages to the permanent exhibitions of the 19th and 20th century art.

TAJOMSTVÁ UMENIA

Galéria mesta Bratislavy od septembra pripravuje nové programy pre seniorov TAJOMSTVÁ UMENIA, zamerané na hlbšie poznávanie sveta umenia.

Programy, venované vybraným témam a osobnostiam starého a súčasného umenia sa budú konať raz mesačne, vždy vo štvrtok so začiatkom o 14.00 h.
Ponúkajú aktívne a tvorivo strávený čas v historických priestoroch Mirbachovho a Pálffyho paláca GMB, spojený s oddychom a vzdelávaním.

Prvý program na tému Slávny Messerschmidt sa koná formou komentovanej prehliadky v Mirbachovom paláci GMB na Františkánskom nám. 11, vo štvrtok 20. 9. 2012 o 14h.
Je venovaný príbehu slávneho sochára, ktorý pôsobil v Bratislave a jeho diela sú súčasťou stálej expozície baroka.

Viac informácií nájdete v prílohe a na stránke http://gmb.bratislava.sk/sk/content/seniori

Tešíme sa na Vaše návštevy!

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.