Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

ČSOB Marathon | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The installation Passage by Matej Krén consists of almost 15,000 books?

ČSOB Marathon

Galéria mesta Bratislavy aktívne podporuje významné spoločenské podujatie ČSOB Bratislava Marathon. Aj v tomto roku majú účastníci podujatia ČSOB Bratislava Marathon  2012  v dňoch  30.03. – 01.04.2012 voľný vstup do Pálffyho paláca a do Mirbachovho  paláca.

Každý účastník maratónu sa pri vstupe do galérie preukáže svojím Marathon pasom.

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.