Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Štipendium Radislava Matuštíka 2012 | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava organises workshops for families with children?

Štipendium Radislava Matuštíka 2012

Milí priatelia,

pripomíname termín uzávierky prihlášok do 9. ročníka projektu Galérie mesta Bratislavy ŠTIPENDIUM RADISLAVA MATUŠTÍKA, ktorý je určený študentom, doktorandom a čerstvým absolventom umenovedných a umeleckých odborov vysokých škôl, s cieľom získania kurátorskej praxe na pôde galérie.

Bližšie informácie prikladáme v prílohe. Uzávierka projektu je piatok 27. január 2012, termín realizácie vybraného projektu vo výstavných priestoroch Pálffyho paláca GMB je apríl - máj 2012. 

Projekt je určený študentom magisterského štúdia umenovedných a umeleckých odborov VŠ, doktorandom v dennej forme štúdia a absolventom do 3 rokov od ukončenia štúdia.
Podrobnejšie informácie prikladáme v prílohe.

Tešíme sa na Vaše projekty!

 

 

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.