Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Prezentácia zborníka vedeckého sympózia a poštovej známky | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

Between 1979 and 1993, there was the Gallery of a Child at the City Gallery of Bratislava. 

Prezentácia zborníka vedeckého sympózia a poštovej známky

Prezentácia zborníka vedeckého sympózia a poštovej známky
pri príležitosti 50. výročia založenia GMB
dňa 20. 12. 2012 o 16 h, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, Bratislava


Privítanie: PhDr. Ivan Jančár, riaditeľ GMB
Prezentácia zborníka: Mgr. Zsófia Kiss-Szemán, hlavná kurátorka GMB
Prezentácia poštovej známky: Mgr. Martin Vančo, PhD., vedúci odboru POFIS, Slovenská pošta, a.s.

50 rokov GMB
Zborník príspevkov z vedeckého sympózia k 50. výročiu založenia GMB


Sympózium sa konalo 20. október 2011 v Galérii mesta Bratislavy.
Účastníci sympózia a príspevky v zborníku:
Mgr. Zuzana Bartošová, PhD. (Ústav dejín umenia SAV, Bratislava)
PhDr. Katarína Beňová, PhD. (Slovenská národná galéria, Bratislava)
Mgr. Daniela Čarná, PhD. (Galéria mesta Bratislavy)
Mgr. art. Barbara Davidson, PhD. (Galéria mesta Bratislavy)
PhDr. Želmíra Grajciarová (Galéria mesta Bratislavy)
PhDr. Marta Herucova, Ph.D (Ústav dejín umenia SAV, Bratislava)
Mgr. Zuzana Jakabová, akad. mal. (Galéria mesta Bratislavy)
PhDr. Ivan Jančár (Galéria mesta Bratislavy)
Mgr. Zsófia Kiss-Szemán (Galéria mesta Bratislavy)
Mgr. Janka Luková (Galéria mesta Bratislavy)
Prof. em. PhDr. Mária Pötzl-Malíková, DrSc. (Mníchov)
Mgr. Martina Vyskupová (Galéria mesta Bratislavy)

Autor projektu a zostavovateľ zborníka:
Mgr. Zsófia Kiss-Szemán (ed.)
Asistentka projektu:
Mgr. Lucia Kuklová

Poštová známka
UMENIE: Ján Sambucus (1531 – 1584)
Podľa grafického listu Tobiasa Stimmera.
Originál sa nachádza v Galérii mesta Bratislavy.
K 50. výročiu založenia GMB.

Deň vydania: 25. 11. 2011
Nominálna hodnota: 1,20 €
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Rudolf Cigánik
Rytec známky: akad. mal. Rudolf Cigánik
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.
Technika tlače: Oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad známok: 90 000 ks.

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.