Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Prednáškový cyklus - Civitas Fons Artis | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

Before 1975, the City Gallery of Bratislava had its seat in the premises of the Primatial Palace.

Prednáškový cyklus - Civitas Fons Artis

CIVITAS FONS ARTIS
Mesto ako prameň umenia


Cyklus vedecko-populárnych prednášok sa zameriava na umenie Bratislavy rôznych historických období. Účelom prednáškového cyklu je upozorniť na mimoriadne bohatstvo kultúrneho dedičstva Bratislavy, priblížiť poznatky o umeleckých dielach kultúrnemu obecenstvu formou prednášok fundovaných odborníkov doplnených premietaním, poukázať na aktuálne výskumy a výsledky v oblasti umeleckohistorickej vedy a dať verejnosti priestor na diskusiu s predstaviteľmi odbornej obce. Hlavným cieľom prednáškového cyklu je podporiť širokú živú miestnu kultúru na vysokej úrovni.
Vstup na prednášky je voľný.

Miesto:
Galéria mesta Bratislavy
Mirbachov palác, koncertná sieň

Termín:
Od 16. novembra do 7. decembra každú stredu o 16.00 h


Program:

16. november 2011
Mgr. Dušan Buran, D. Phil.
Zíde z očí, zíde z mysle... Iluminované rukopisy Bratislavskej kapituly v 15. storočí

23. november 2011
Katarína Müllerová, M.A.
Sochy v meste. Vo svetle i v tieni polemiky o umení vo verejnom priestore

30. november 2011
prof. PhDr. Milan Hamada, DrSc.
Avantgarda 38
PhDr. Iva Mojžišová, Dr. h. c.
Guderna a výtvarníci nadrealistických zborníkov

7. december 2011
PhDr. Marta Herucová, Ph.D
K interpretácii antických námetov bratislavských výtvarných diel 19. storočia

Prednáškový cyklus sa koná v rámci podujatí pri príležitosti 50 rokov založenia GMB.

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.