Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Vedecké sympózium k 50. výročiu založenia GMB | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The collections of the City Gallery of Bratislava house almost 33,000 works of art.

Vedecké sympózium k 50. výročiu založenia GMB

Galéria mesta Bratislavy v roku 2011 oslavuje 50. výročie založenia (1. 1. 1961).


V jubilejnom roku GMB pripravuje sériu podujatí, ktorá sa zameriava na hodnotenie
a dokumentáciu pôsobenia GMB za polstoročie od svojho založenia a plánuje prezentovať svoju činnosť rôznymi formami (výstava, publikácia, sympózium).


Zámerom sympózia 50 rokov GMB – Zbierky, zbierkové predmety a činnosť Galérie mesta Bratislavy v rokoch 1961 – 2011 je prezentácia 50-ročnej činnosti GMB, ktorá zohrávala významnú úlohu v dejinách Hlavného mesta Bratislavy, a taktiež v celoslovenskom, česko-slovenskom i európskom kontexte pri formovaní scény výtvarného diania a prezentácie výtvarného umenia. Ide o reflexiu činnosti, polstoročnej histórie a bohatstva zbierok GMB.

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.