Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Stolár, ramár - na hlavný pracovný pomer | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava  celebrated its 50th anniversary in 2011.

Stolár, ramár - na hlavný pracovný pomer

 

Galéria mesta Bratislavy prijme do pracovného pomeru uchádzačov v produktívnom veku ako  aj starobných dôchodcov na hlavný pracovný pomer na  dobu určitú na nasledovné pozície:

 

Stolár, ramár -  na hlavný pracovný pomer.

Hlavná činnosť spočíva v rámovaní, konzervovaní a úprave rámov zbierkových predmetov. Zhotovuje podrámy pre reštaurátorov, parketáž  pre umelecké diela a iné potrebné práce pre reštaurátorov a kurátorov a ostatné práce podľa pokynov svojho nadriadeného.

 

Uchádzači sa môžu hlásiť na tel. č. 02/54431556, kde dostanú bližšie informácie, alebo si doručiť žiadosť s profesijným životopisom osobne , prípadne e_mailom

Nástup :  22. 8. 2011

 

 

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.