Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

ZOMREL MILAN JANKOVSKÝ | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

Between 1979 and 1993, there was the Gallery of a Child at the City Gallery of Bratislava. 

ZOMREL MILAN JANKOVSKÝ

 

V piatok  6. mája zomrel dlhoročný bývalý riaditeľ Galérie mesta Bratislavy Milan Jankovský. Narodil sa 16. júna 1932 vo Zvolene. Štúdiá na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1965. V rokoch 1964-1971 viedol pracovisko Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku.  Od r. 1971 viedol Galériu mesta Bratislavy ako jej riaditeľ až do roku 1992. Bol typom diplomatického riaditeľa, ktorý vedel pre inštitúciu zabezpečiť mnohé, v tom čase nadštandartné podmienky. Jeho mnohé kontakty vyústili do pridelenia Pálffyho paláca pre expozície GMB, stále expozície zo zbierok GMB rozšíril aj do priestorov Primaciálneho paláca a kostola v Klariskách. Snažil sa nielen prilákať návštevníkov do budov GMB, ale od roku 1977 založil viacero dočasných galérií aj v rôznych podnikoch. V mnohých oblastiach bol priekopníkom rôznych aktivít, napr. založením   Galérie dieťaťa už v roku 1979, založil pravidelné nedeľné koncerty, zaviedol nahrané lektorské výklady vo viacerých svetových jazykoch, realizoval počítačové spracovanie zbierok. Dôležité boli aj jeho blízke vzťahy s vtedajším riaditeľom Národnej galérie v Prahe prof. Jiřím Kotalíkom, vďaka čomu sa dostalo do GMB viacero vynikajúcich výstav zo zbierok NG (napr. Jána Zrzavého, Josefa Čapka, Alfonza Muchu a iné).   
  Aj s odstupom času môžem povedať, že pracovať pod jeho vedením bolo v tom čase veľkým privilégiom a šťastím. Vždy bol veľkorysý, na tvorivú prácu nám ponechával veľký priestor a zastal sa nás aj pri tzv. problematických výstavách. Aj napriek tomu, že viedol galériu v zložitých časoch, realizoval viaceré výborné výstavy, do zbierok sa zakupovali aj mnohé diela neoficiálnych umelcov. Vždy budem na neho, podobne ako mnohí ďalší, spomínať s veľkou úctou a vďakou.
    V rokoch 1988 – 1990 bol popri funkcii riaditeľa GMB aj predsedom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Po vzniku Slovenskej republiky sa v roku 1993 stal riaditeľom sekcie pre pamätníky, múzeá a galérie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre oblasť pamiatok, múzeí a galérií. V posledných rokoch svojho života bol súdnym znalcom pre výtvarné umenie a odborným poradcom D+Gallery Praha.
                            Ivan Jančár
   

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.