Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Mladé európske umenie_výzva pre výtvarníkov | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava is an allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic.

Mladé európske umenie_výzva pre výtvarníkov

MLADÉ EURÓPSKE UMENIE
Výzva Galérie mesta Bratislavy na zapojenie sa do projektu

Galéria mesta Bratislavy Vám ponúka možnosť prihlásiť sa do renomovaného medzinárodného projektu Jeune Creation Europeanne (JCE) / Mladé európske umenie,
na ktorom participujú inštitúcie a výtvarníci z deviatich európskych krajín (Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko, Slovensko, Maďarsko, Litva).
Projekt, ktorého cieľom je podpora, prezentácia a vzájomná konfrontácia tvorby mladých umelcov a ich začlenenie do medzinárodných sietí, je určený študentom umenia a mladým výtvarníkom do 33 rokov.

Portfóliá so životopisom a stručným prehľadom tvorby je potrebné zaslať poštou alebo elektronicky na adresu:
Galéria mesta Bratislavy, Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava, carna@gmb.sk, najneskôr do pondelka 28. februára 2011.

Odborná komisia Galérie mesta Bratislavy následne vyberie 8 výtvarníkov, ktorí budú na projekte za Slovensko participovať jedným vybraným dielom,
ktoré bude prezentované na výstavách vo všetkých zastúpených krajinách, od októbra 2011 do septembra 2013.
Projekt bude sprevádzaný katalógom a samostatnou webovou stránkou: www.jceforum.eu, s možnosťou širšej prezentácie tvorby.

» Bližšie informácie: Daniela Čarná, 02/ 5443 2807, carna@gmb.sk

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.