Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Výsledky 1. kola Výzvy na vizuálnu identitu GMB | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

Between 1979 and 1993, there was the Gallery of a Child at the City Gallery of Bratislava. 

Výsledky 1. kola Výzvy na vizuálnu identitu GMB

V prvom kole Výzvy na vizuálnu identitu a grafické služby pre GMB vyhlasovateľ obdržal 25 prihlášok, z toho 24 splnilo požadované kritériá. Na zasadnutí komisie dňa 10. júna 2021 o 10:00 bolo na základe prideleného počtu bodov určené poradie uchádzačo, prví štyria postúpili do druhého kola.

Uchádzači postupujúci do druhého kola:

1. Aurélia Garová

2. Martin Kyjovský, Martin Král

3. Andrej a Andrej

4. Dipozitiv Studio

Tešíme sa návrhy zadania v druhom kole a všetkým zúčastneným ďakujeme za čas a úsilie, ktoré venovali výzve GMB.

 

Zápisnica zo zasadnutie komisie.

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.