Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Fond na podporu umenia podporil aj novú akvizíciu v GMB | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

 

Mirbach Palace, one of the Gallery´s buildings, dates back to 1768.

 

Fond na podporu umenia podporil aj novú akvizíciu v GMB

Michal Moravčík bol jedným z najvýraznejších osobností mladej strednej generácie, ktorý sa narodil, študoval a tvoril v Bratislave. Jeho tvorba sa predčasne uzatvorila, 25. októbra 2016 zomrel v Bratislave. V zbierkach Galérie mesta Bratislavy nie je zatiaľ tvorba Michala Moravčíka zastúpená. Objekt Participatívna vitrína je jedným z kľúčových diel autora z posledného tvorivého obdobia. „Je vytvorený z časti stolíka z obdobia socializmu. Pozíciu kovovej časti som zmenil o 90% .

„Otvorená“ vitrína je zamyslením sa nad participatívnosťou v širšom spoločenskom zmysle. Otvára otázku, či participatívne metódy (od umenia po politiku) musia nutne viesť k pozitívnym riešeniam.“ (Michal Moravčík) Michal Moravčík absolvoval štúdium sochy na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde dokončil aj doktorandské štúdium. Ako pedagóg pôsobil v Trnave, v Bratislave a v Brne, pôsobil aj ako výtvarný redaktor časopisu Vlna. Vystavoval doma aj v zahraničí na mnohých

samostatných i skupinových prehliadkach. Vo svojej práci sa vydal smerom ku konceptu. „Témy si nevyberal ľahké a prístupné, intelektuálna úroveň jeho sochárskych a konceptuálnych diel, často s politickým motívom, sa vyrovnala najlepšej svetovej tvorbe.“ (Mária Rišková, riaditeľka Slovenského centra dizajnu) Kriticky reagoval na situácie a miesta vo verejnom priestore i v galérii, zaoberal sa spoločenskou pamäťou a súčasným výkladom historických udalostí. Uvažoval nad tým, ako

verejný priestor ovplyvňuje spôsob nášho života. „Jeho tvorbu charakterizovala akási politická či materiálová ekológia, kde socha vzniká skôr preskupovaním a novou skladbou vecí ako ex nihilo. Tvoril z podstaty, akoby natruc nevýbojne, vnímajúc (a odovzdávajúc nám svoje) umenie ako v zásade morálnu záležitosť.“ (Petra Hanáková, historička umenia, SNG) Moravčíka vždy zaujímali sociálnu plastiku, sociálno-politická plastika, sochárska inštalácia, prostredie, video inštalácia. V roku 2004 sa stal Michal Moravčík držiteľom ocenenia pre mladých výtvarníkov Ceny Oskára Čepana, v roku 2010 zakladal združenie Verejný podstavec, ktoré sa venuje verejnému priestoru, symbolom minulosti a ich vnímaniu v súčasnej spoločnosti. Veci verejné ho však zaujímali odjakživa.

 

Akvizícia bola podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.