Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

REŠTAUROVANIE KOLEKCIE DIEL NA PAPIERI | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The installation Passage by Matej Krén consists of almost 15,000 books?

REŠTAUROVANIE KOLEKCIE DIEL NA PAPIERI

Kolekcia 16 diel na papieri s námetmi mesta Bratislavy z obdobia 19. storočia patrí k základným dielam zbierky kresby a starej grafiky Galérie mesta Bratislavy (GMB). Už pri katalogizácii bol stav týchto diel označený ako „poškodené“ „okraje natrhané“ „fľakaté“ „zažltnuté“. Papier a diela na papieri sú svojím charakterom veľmi citlivé a náročné, nie len na podmienky vystavovania, ale aj pri uskladnení sa musí dbať na jeho ochranu. Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia vybrané diela zreštauroval a adjustoval pre uskladnenie a ochranu Mgr. Art. Štefan Kocka. Veľkoformátovým pohľadom na Bratislavu bola poskytnutá tak potrebná odborná starostlivosť. Boli očistené, odkyslené, doliata papierová hmota, či vyčistené foxingové škvrny a odstránené nevhodné lepiace pásky. Zároveň boli zakonzervované a adjustované tak aby nedošlo k ďalšej degradácii. Pohľady na Bratislavu z juhu, severu, či západu ako a rôzne techniky (lept, kolorovaný lept, litografia, kolorovaná litografia, xylografia, či architektonická kresba) dávajú možnosť porovnať a konfrontovať „stále tie isté miesta Bratislavy“. Ich výber ilustruje rozmanitosť a charakter 19. storočia. 

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.