Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Diskuskný seminár:Rímsky klub, svet a my 50 rokov po | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

Before 1975, the City Gallery of Bratislava had its seat in the premises of the Primatial Palace.

Diskuskný seminár:Rímsky klub, svet a my 50 rokov po

Pozývame vás na podujatie, ktoré sa koná len raz za 50 rokov.
Dobrá príležitosť stretnúť sa a porozprávať.

Organizátori:

Slovenská asociácia pre Rímsky klub
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život,
a Slovenský ochranársky snem
v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy

Termín: 5. 6. 2018, 14.00 - 18.00 (Svetový deň životného prostredia)..
Miesto: GMB, Pálffyho palác, Panská 19, Bratislava

Orientačný program:
Úvodné vystúpenia (Rudolf Sikora, Karol Nemoga, Mikuláš Huba, Ivan Klinec, Juraj Mesík, Eugen Gindl,,,) + moderovaná diskusia.
Udeľovanie ocenenia Ambasádor/ka životného prostredia 2018..
Prehliadka unikátnej výstavy EKO(KO)MIX - 50 rokov Rímskeho klubu prof. Ruda Sikoru
(s komentárom autora).
Pohár vína.

V roku 1972 na pôde jednej najlepších univerzít sveta - MIT - uzreli svetlo sveta Medze rastu manželov Meadowsovcov a kolektívu. Išlo o prvú správu Rímskemu klubu, ktorý vznikol štyri roky predtým, ako prestížne neformálne združenie stovky filozofov, alternatívnych ekonómov, vedcov, osvietených podnikateľov, aktivistov, bývalých štátnikov, mysliteľov, skrátka vizionárov, ktorých úprimne zaujímala budúcnosť tohto sveta. Hlavným iniciátorom vzniku Rímskeho klubu bol spoločensky angažovaný taliansky podnikateľ Aurelio Peccei a kľúčovým poslaním tejto globálnej mimovládnej organizácie malo byť uvažovanie o budúcnosti ľudstva i planéty, podnecovanie verejnej diskusie na túto tému a ovplyvňovanie tých, ktorí o osudoch nás, smrteľníkov, významnou mierou rozhodujú. Netrvalo dlho a Medze rastu sa stali svetovým bestsellerom. Aby sme boli presnejší, nie celkom celosvetovým, lebo v kníhkupectvách a knižniciach vtedajšieho komunistického

Československa by ste toto prelomové dielo hľadali márne. S odstupom takmer polstoročia je možné konštatovať, že len málo podobných štúdií ovplyvnilo uvažovanie ľudstva v posledných dekádach 20. storočia tak, ako práve táto. Pritom v čase svojho vzniku (a vlastne dodnes), nie sú východiská ani závery Medzí rastu prijímané vôbec jednoznačne. Vlastne ich odsúdil ako Západ, okrem iného pre ich kritiku konzumnej spoločnosti i slepého ekonomického rastu ako takého, tak aj Východ, podľa ktorého sa uvádzané problémy týkajú len kapitalistického Západu s jeho „všeobecnou krízou kapitalizmu“. Diagnóza a prognózy autorov Medzí rastu však boli nemilosrdné a týkali sa našej civilizácie ako celku. Ich centrálnym posolstvom, ak by sme ho mali zhrnúť do jednej vety, bol poukaz na logický fakt, že nekonečný materiálny rast akéhokoľvek druhu jednoducho nie je možný v prostredí konečných zdrojov, ktoré predstavuje planéta Zem a ak ľudstvo nezačne akceptovať túto elementárnu skutočnosť, je len otázkou času, kedy narazí na medze či limity svojho rozvoja i svojej ďalšej existencie. Dôveryhodnosť celej štúdii dodával aj fakt, že pri jej tvorbe autori vychádzali z tvrdých dát a na prognózovanie vývoja používali matematické modely. Medze rastu patria do kategórie varovných prognóz. Pozastavovať sa s odstupom polstoročia od ich vzniku nad tým, že nie všetko z nich sa naplnilo do bodky, je hlboké nedorozumenie. Jednak preto, že ich autori neboli biblickí proroci, ale aj preto, že varovné prognózy sa robia práve s cieľom, aby sa predišlo ich naplneniu. O tom, ako vidíme posolstvá obsiahnuté v správach Rímskemu klubu, o zmysle prognóz v dnešnom svete i o tom, v čo sme stále nepoučiteľní budeme hovoriť na diskusnom seminári počas Svetového dňa životného prostredia, 5. júna 2018 od 14.00 v Galérii mesta Bratislavy na Panskej ul. v Bratislave.
Podujatie voľne nadväzuje na unikátnu výstavu svetoznámeho umelca Ruda Sikoru EKO(KO)MIX: 50. rokov Rímskeho klubu, ktorú je v týchto dňoch možné vidieť v priestoroch GMB. A preto účastníkov a účastníčky seminára na záver čaká prehliadky výstav s komentárom autora.

Za organizátorov seminára Mikuláš Huba

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.