Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2018 v GMB | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

Before 1975, the City Gallery of Bratislava had its seat in the premises of the Primatial Palace.

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2018 v GMB

sobota 19. 5. 2018 l 15.00 l Noc múzeí a galérií 2018

rodiny s deťmi (7 – 11 r.)

RODINNÁ GMB: TAJOMNÁ PRÍTOMNOSŤ LESA

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Príroda môže byť bez nás, ale my nemôžeme byť bez nej – s touto myšlienkou kanadského Indiána sa vo svojej maliarskej tvorbe stotožňuje aj Oľga Paštéková. Po aktivitách a rozhovoroch o neuchopiteľnosti prírody s jej prekvapeniami si vytvoríme tajomnú meniacu sa hmotu.

Vstupné: piatok 3 € (tretie dieťa zdarma);

sobota podľa cenníka Noci múzeí a galérií 2018

rezervácia potrebná

 

sobota 19. 5. 2018 l 9.00 - 12.00 l Noc múzeí a galérií 2018

verejnosť

OCEŇOVANIE DIEL

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Máte doma výtvarné dielo - obraz, kresba, grafika a neviete o ňom nič bližšie? Prineste ho do GMB a naši odborníci vám sprostredkujú základné posúdenie autenticity a výtvarno-historickú hodnotu. Neposudzujeme vlastnú tvorbu ani predmety umeleckého remesla. Potrebné je priniesť originál diela, fotodokumentácia nie je postačujúca.

Vstupné: podľa cenníka Noci múzeí a galérií 2018, bez rezervácie

 

 

sobota 19. 5. 2018 l 19.00 l Noc múzeí a galérií 2018

verejnosť

KURÁTORSKÝ VÝKLAD NA DAPHNE GUINNESS

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Kurátorka Lucia Ramljaková priblíži umeleckú trajektóriu britskej autorky Daphne Guinness, ktorej tvorivú a zároveň inšpiratívnu povahu zachytáva sedem celkov multimediálnej výstavy. Ukážky interdisciplinárnych diel v týchto celkoch predstavujú umelkyňu v rôznych polohách – ako avantgardnú módnu ikonu, kreatívnu filmovú režisérku, producentku, modelku, hudobníčku či filantropku.

Vstupné: podľa cenníka Noci múzeí a galérií 2018

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.