Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Súťaž Objav keltskú Bratislavu | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava publishes children´s exhibition guides?

Súťaž Objav keltskú Bratislavu

Do konca októbra 2017 prebieha súťaž pre deti „Objav keltskú Bratislavu“, ktorá je sprievodným podujatím k výstave „Kelti z Bratislavy“ v SNM – Historickom múzeu (Bratislavský hrad). Pri návšteve múzea dostanú detskí návštevníci sprievodcu s úlohami, ktoré interaktívnym spôsobom podnecujú deti hľadať informácie vo výstave. V pátraní po keltskej Bratislave však môžu pokračovať aj ďalej mimo výstavy - hľadať stopy po Keltoch v Bratislave „v teréne“. Mapa ich dovedie k miestam, ktoré sú spojené s Keltmi. Objavia keltskú pec v Apponyiho paláci, keltskú mincovňu v Pálffyho paláci, Hrad Devín a dozvedia sa tiež o osídlení Devínskej Novej Vsi v miestnom múzeu. V galérii či jednotlivých múzeách dostanú deti do sprievodcu pečiatku ako potvrdenie o ich návšteve. Ak vyzbierajú aspoň štyri z piatich pečiatok, môžu sa zaradiť vhodením ústrižku s pečiatkami a kontaktnými údajmi do žrebovania o vecné ceny. Zároveň dostanú i malú odmenu.

 

Ciele návštevy súťaže:

SNM – Historické múzeum (Bratislavský hrad), výstava Kelti z Bratislavy

SNM  - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi, expozícia Štyritisíc   rokov osídlenia Devínskej Novej Vsi

MMB – Múzeum dejín mesta (Stará radnica/Apponyiho palác), Keltská pec

MMB – Hrad Devín

GMB – Pálffyho palác, expozícia Keltská mincovňa v Bratislave

 

Výhry
2x rodinná vstupenka do GMB
2x rodinná vstupenka do MMB 
2x rodinná vstupenka do SNM-HM
Darčekové predmety od Hlavného mesta SR Bratislava
5x 5vstupova vstupenka na plaváreň Pasienky
5x knižná publikácia "Národný beh Devín - Bratislava - 70 ročníkov v 96 ročnej histórii"
5x šiltovka STARZ
2x rodinná vstupenka do ZOO
2x balíček publikácií SNM

Súťažné ústrižky s vyplnenými kontaktnými údajmi vyžrebuje odborná porota zložená z autorského tímu projektu.


Kritériom je vyzbieranie aspoň štyroch pečiatok z piatich múzeí a galérie: SNM-Historické múzeum, SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Múzeum mesta Bratislavy – Stará radnica a Hrad Devín a  Galéria mesta Bratislavy – Pálffyho palác.


Termín vyhodnotenia súťaže: 15.11.2017

 

 

Podmienky súťaže: www.snm.sk

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.