Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie dielo výstavy Strom života | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The collections of the City Gallery of Bratislava house almost 33,000 works of art.

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie dielo výstavy Strom života

Vyhodnotenie hlasovania

 

V nedeľu skončila výstava Strom života, ktorá sa konala na prízemí a II. poschodí v Mirbachovom paláci (GMB).

Výstava prezentovala fenomén stromu z rôznych hľadísk podľa významu v tradičných kultúrnych a aktuálnych významoch v rôznych obdobiach, transhistoricky, na základe 175 malieb, sôch, grafík a diel iných médií vo výtvarnom umení Slovenska od gotiky po súčasné umenie.

Zobrazenie stromu ako symbolu má dlhú tradíciu vo vizuálnom umení. Táto bohatá a rozsiahla tematika bola prezentované na základe okruhov tém, ktoré sa vo výtvarnom umení Slovenska objavili, vynorili, zakotvili a zohrávali významnejšiu úlohu: Strom života, Strom poznania dobra a zla, Strom v krajinomaľbe, Strom a životné prostredie, Strom a drevo, Strom smrti.

 

Diváci mohli na výstave hlasovať za svoje obľúbené dielo: pri každom diele, resp. skupine diel od jedného autora boli umiestnené symbolické stromčeky, na ktoré diváci mohli uviazať svoju zelenú stužku ako svoj hlas. Uverejňujeme prvé tri diela, ktoré dostali najviac hlasov od návštevníkov výstavy:

 

1. Ladislav Mednyánszky (45 stužiek)

Lesný duch. 1890 – 1900

Plátno, lepenka, olejomaľba

Slovenská národná galéria

(číslo katalógu 170)

 

2. Bohdan Hostiňák (38 stužiek)

Arkádia. 1998

Plátno, olejomaľba

Zbierka Linea

(číslo katalógu 41)

 

3. Neznámy autor (34 stužiek)

Madona s dieťaťom. Začiatok 19. stor.

Polychrómované drevo

Galéria mesta Bratislavy

(číslo katalógu 52)

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.