Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Vojenský prijímací list | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

Between 1979 and 1993, there was the Gallery of a Child at the City Gallery of Bratislava. 

Piece of the month september

Joseph Trentsensky

Vojenský prijímací list


Joseph Trentsensky (1794 – 1839): Vojenský prijímací list

1829 až 1840, litografia kolorovaná tušom so zeleným pečatným papierom, 450 x 590 mm,

inv. č. C 7761 „...Herr Joseph Teller...18.sept. 1829“, inv. č. C 8033 „...Herr Joseph Georg...27.dec. 1840“

Obe sú zo zbierky Enea Graziosa Lanfranconiho, zakúpené Múzeom mesta Bratislava v roku 1924 zo starožitníctva Kohn a v roku 1961 prevedené do zbierky Galérie mesta Bratislavy.

Reštauroval Mgr. art. Štefan Kocka v roku 2018.

Reštaurovanie grafických listov podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 

 Vojenský prijímací list „Aufnahms-schein“ bol dokladom o prijatí mešťana do služieb Prešporskej mestskej streleckej divízie. Osvedčoval, že zaplatením správneho poplatku vo výške štyri guldeny sa stáva právoplatným členom s povinnosťou nosiť uniformu a plniť rozkazy, ktorý sa dobrovoľne pridáva k vojsku. Veľkoformátová tlač bola svojím prvým významom diplom. Vznikla vo Viedni v litografickej dielni Josepha Trentsenského (9. 8. 1794 – 21. 1. 1839), ktorý spolu s bratom Mat(t)hiasom (30. 8. 1790 – 19. 3. 1868) viedol úspešnú tlačiarenskú dielňu, vydavateľstvo, a dokonca výrobu papiera. Už pri jej založení v roku 1819 je ako majiteľ vedený Joseph, keďže Mathias bol aktívnym dôstojníkom u vojska. Od roku 1922 postupne získal niekoľko privilégií a patentov na rôzne technológie tlače pomocou zrnitých zinkových platní, ktoré nahradili kameň, ako aj patent na knižnú tlač cez rotačné valcové kníhtlačiarne „Zylinder-Druckmaschine“, ktoré umožňovali denne tlač veľkého nákladu. Okrem technického zázemia bol Joseph Trentsensky známy aj obrázkovými albumami, takzvanými Bilderbögen, a obrázkami pre deti a mládež, „Madlbögen“ či „Manndl-Bögen“, ktoré si mohli vystrihnúť, nalepiť na kartón a vyfarbiť. V období biedermeiera boli tieto tlače veľmi populárne, predávali sa na námestí Stephansplatz vo Viedni, odkiaľ sa vyvážali do Nemecka, Ruska, Dunajského regiónu či do Ameriky. Najznámejší a najväčší cyklus diel zobrazoval vojakov a druhy vojska Rakúskej armády (Die Darstellung der k. k. österr. Armee). Vyšiel v tridsiatich šiestich zväzkoch s takmer dvesto zobrazeniami medzi rokmi 1820 až 1823/1824. Po Josephovej smrti v januári 1839 prevzal rodinný podnik jeho brat Mathias a v pozmenenej podobe funguje dodnes.

          Cyklus obrázkov habsburskej armády, ako aj príslušnosť autorovho brata k vojsku dodáva vojenskému prijímaciemu listu autenticitu a svojím prevedením patrí k skvostom zbierky starej grafiky Galérie mesta Bratislavy. V zbierke sa nachádzajú dva kolorované exempláre, oba pochádzajúce zo zbierky známeho talianskeho inžiniera a vynálezcu Enea Graziosa Lanfranconiho (1850 – 1895) (inv. č. GMB C 8033 a C 7761), a jeden nekolorovaný výstrižok z diplomu s vedutovou časťou (inv. č. GMB C 7325). Veľkoformátový diplom bol vytvorený technikou tlače z plochy – „Federlithographie“ perovej litografie a dodatočne bol ručne kolorovaný tušom. Plocha listu je rozdelená do dvoch horizontálne delených polí. V jej hlavičke je pohľad na Prešporok z južného brehu Dunaja s mostom Karolíny Augusty, postaveným v roku 1825. Predný plán tvorí južný breh s prevažujúcou zeleňou a opačný breh rieky s panorámou mesta, kde dominuje hrad a dóm, ako aj fasády domov Dunajského nábrežia. V spodnom, širšom poli sú dve úzke postranné polia delené jednoduchými arkádami, každé s postavou vojaka v uniforme so zbraňou, a v strede je veľké textové pole s nápisom „Aufnahms-schein“ a nemeckým textom. Ozdobné orámovanie listu je symetrické. Bočné stĺpy sú vytvorené architektúrou vyskladanou zo zbraní a vojenských artefaktov. Kruhové medailóny sprevádzajú aj štít s uhorským znakom v hornej časti, v spodnej časti sa nachádza erb mesta Prešporok s fanfárami. Vďaka administratívnej pečati s podpisom sa oba dajú presne datovať do obdobia medzi rokmi 1829 až 1840.

          List patrí k ukážkovým prácam grafického umenia prvej polovice 19. storočia, keď sa po napoleonských vojnách rozpadla Svätá ríša rímska a vzniklo Rakúske cisárstvo, nové impérium, ktoré sa zbavilo pozostatkov feudalizmu a otvorilo sa novým potrebám buržoáznej ekonomiky. Vyvinul sa nový umelecký štýl niekde na pomedzí empíru, známeho svojou sofistikovanosťou, symetriou a vojenskými motívmi, a biedermeiera. Jeho podoba pretrvala až do revolučného obdobia rokov 1848/1849.

 

Patrícia Ballx

 

Vybraná bibliografia

1.      Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2003 – 2018, s. 454.

2.      Durstmüller, Anton: 500 Jahre Druck in Österreich. Die Entwicklung der graphischen Gewerbe von den Anfängen bis zur Gegenwart. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1981, s. 245 – 247.

3.      Vyskupová, Martina: Grafické diela zo zbierky Enea Graziosa Lanfranconiho v Galérii mesta Bratislavy. In Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy. Zv. XXIV. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2012, s. 219 – 244.

 

 

« previous
Piece of the month August 2018
I see you
Author: Michal Černušák
next piece »
Piece of the month October 2018
Re – interpretácia
Author: Patrik Kovačovský

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Mirbach Palace / Exhibition
Author: Gabriele Saint Genois
Curator: Jana Luková
16. 4. 2019 - 16. 6. 2019
Pálffy Palace / Exhibition
Curators: Ján Sajko, Ivan Jančár
8. 4. 2019 - 2. 6. 2019
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Pablo Picasso
7. 3. 2019 - 2. 6. 2019
Mirbach Palace / Exhibition
Authors: Gréta Mária Srnová, Filip Bielek
Curator: Beata Jablonská
20. 2. 2019 - 19. 5. 2019
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: František Bílek, Alfons Mucha
Curator: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.