Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Mária Terézia na uhorskom sneme 11. septembra 1741 | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava  celebrated its 50th anniversary in 2011.

Piece of the month june

Lorenz Neumayer (Neymayer), R. Schein (?)

Mária Terézia na uhorskom sneme 11. septembra 1741


Lorenz Neumayer (Neymayer) (1796 – Viedeň 29. 11. 1845)

R. Schein (?)

Mária Terézia na uhorskom sneme 11. septembra 1741

značené vľavo dole: R. Schein del.

vpravo dole: Lr. Neumayer sc.

dole: Moriamur pro rege nostro Maria Theresia! Vitam et sanguinem amus! Reichstag zu Pressburg am 11. September 1741

akvatinta, nedatované (prvá polovica 18. storočia)

rozmery 300 x 450 mm

zo zbierky starej kresby a grafiky Galérie mesta Bratislavy, inv. č. C 1445

 

Najstaršia dcéra cisára Karola VI. Habsburského (1685 – 1740) sa narodila 13. mája 1717. Ako bolo vtedy zvykom, ešte v ten deň ju pokrstili a dali jej meno Maria Theresia Walburga Amalia Christina. Rok predtým zomrel cisárovi len niekoľko mesiacov po narodení syn a Mária Terézia s o rok mladšou Máriou Annou boli jeho jedinými potomkami. Karol VI. však myslel na pokračovanie rodu už predtým – 19. apríla 1713 prijal Pragmatickú sankciu, ktorá mala zabezpečiť nedeliteľnosť a neoddeliteľnosť habsburskej monarchie a určiť poradie následníctva na panovnícky trón. Pozícia mladej, len 23-ročnej regentky však bola po jeho nečakanej smrti 20. októbra 1740 napriek tomu veľmi neistá. Jej nástup k moci bol ohrozený. V očiach nepriateľov dynastia Habsburgovcov po meči vymrela, keďže aj z jej manželstva s Františkom Štefanom Lotrinským (1708 – 1765) sa narodili tri dcéry. V novembri 1740 jej predali moc rakúske mestá pri oslavách vo Viedni a už v decembri vpochodovali do Sliezska nepriateľské pruské vojská, čím sa rozpútala vojna o rakúske dedičstvo. Narodenie štvrtého potomka – syna Jozefa 13. marca 1741 prišlo v pravý čas. Uhorský snem začal zasadať 18. mája 1741 a dátum korunovácie bol určený na 25. júna 1741, kedy ju aj v Dóme sv. Martina v Bratislave (toho času Pressburg) korunovali za „uhorského kráľa“, teda ako mužského panovníka. Znovu sa do Bratislavy vrátila 11. septembra 1741, keď predstúpila v trónnej sieni Bratislavského hradu pred zástupcov uhorských miest.

 

Zobrazenie tejto historickej udalosti bolo vo výtvarnom umení častým námetom. Mladá regentka oblečená v smútočných šatách (keďže dvor držal smútok za jej tetou, arcikňažnou Máriou Alžbetou) s uhorskou korunou na hlave a korunovačným plášťom cez plecia v neľahkej situácii žiadala od uhorských stavov finančnú a vojenskú pomoc. Svojím krátkym, ale emotívnym prejavom magnátov dojala tak, že tasili šable a volali: „Vitam et sanguinem pro rege nostro“ (Život a krv za nášho kráľa) či „Moriamur pro rege nostro“ (Zomrieme za nášho kráľa). Prisľúbili jej vyhlásenie šľachtickej insurekcie a zapojenie uhorského vojska do boja za záchranu rakúskeho dedičstva.

 

Legenda vraví, že sa jej pri nohách motala malá dcérka Mária Anna (jediná preživšia z jej prvých troch dcér) a na rukách niesla svojho polročného syna Jozefa, ktorého vraj vo vhodnej chvíli uštipla do nohy, aby vzbudila súcit. Či šľachtu očarila svojou odvahou, šarmom alebo rozhodnosťou, to dnes nevieme, no magnáti svoj sľub splnili a bojovali na strane svojho „kráľa“.

 

Na grafickom liste málo známeho viedenského medirytca Lorenza Neumayera je zobrazená Mária Terézia sama, bez detí, obklopená uhorskou šľachtou tasiacou meče. Tlač vytvoril podľa kresby dnes neznámeho umelca R. Scheina (?). V horizontálne komponovanej scéne umiestnil Máriu Teréziu do stredu na vyvýšené pódium s baldachýnom nad hlavou a rokokovým mobiliárom po stranách. Okolo nej sú v dramatickej situácii zachytení uhorskí šľachtici. Pomocou grafickej techniky – akvatinty sa rytcovi podarilo v odstupňovaných plochách odtieňov šedej vytvoriť hĺbku a plastickosť z jemnej kresebnosti, ktorá by inak zanikla. Dramatické pózy a gestá šľachticov iba umocňujú napätú situáciu.

 

Námet uhorského snemu bol najmä v 19. storočí veľmi populárny. Počtom prevyšuje grafické spracovanie a knižné ilustrácie, ale môžeme ho vnímať aj v iných výtvarných médiách, napríklad v maľbe či soche. Propagácia a mytologizácia panovníčky Márie Terézie súvisí s vlasteneckým zmýšľaním a prehlbujúcimi sa patriotickými pocitmi v ríši. Do popredia sa dostáva najmä v druhej polovici 19. storočia v súvislosti s rakúsko-uhorským vyrovnaním a so vznikom Rakúsko-Uhorska v roku 1867, ako aj s milenárnymi oslavami (v roku 1896).

Patrícia Ballx

kurátorka zbierky starej kresby a grafiky

 

Výberová bibliografia:

1.            BASICS, Beatrix: IX-10. A „Vitam et sanguinem“ jelenet – Mária Terézia a pozsonyi országgyülésen. In MIKÓ, Árpád – SINKÓ, Katalin (eds.): Törtenelem – Kép, Szemelvények múlt müvészet kapcsolátáról Magyarországon. Budapest 2000, s. 538.

2.            KRAPF, Michael – REITER, Kornelia (eds.): Das Zeitalter Maria Theresias. Meisterwerke des Barock. Wien 2006.

3.            MRAZ, Gerda: Maria Theresia als Königin von Ungarn. Katalóg výstavy. Salzburg – Wien 1980.

4.            PAPP, Júlia: Reflexionen zur Ikonografie von Maria Theresia – im Spiegel der Wiener Biografiesammlungen um 1810. In Wiener Geschichtsblätter 65 (2010) H. 2, s. 91 – 104.

5.            TELESCO, Werner: Maria Theresia: Ein Europäischer Mythos. Böhlau Wien 2012.

 

6.            TELESCO, Werner: The mythologization of Maria Theresa – her role as „King“ of Hungary (1741) In ILBY, Elfriede – MUTSCHLECHNER, Martin – TELESCO, Werner – VOCELKA, Karl (eds.): Maria Theresia 1717 – 1780: Strategist – Mother – Reformer. Wien 2017, s. 310 – 311.

« previous
Piece of the month May 2017
"M"
Author: Karol Baron
next piece »
Piece of the month July 2017
Don Quijote
Author: Cyprián Majerník

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Mirbach Palace / Exhibition
Author: Pablo Picasso
7. 3. 2019 - 2. 6. 2019
Mirbach Palace / Exhibition
Authors: Gréta Mária Srnová, Filip Bielek
Curator: Beata Jablonská
20. 2. 2019 - 31. 3. 2019
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: František Bílek, Alfons Mucha
Curator: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Pálffy Palace / Exhibition
Author: Ernest Zmeták
Curator: Danica Zmetáková
29. 1. 2019 - 24. 3. 2019
Mirbach Palace / Exhibition
Authors: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Curator: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.