Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Pohľad z hradu Starhemberg | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava publishes children´s exhibition guides?

Piece of the month march

Moritz Saint Genois

Pohľad z hradu Starhemberg


 1860 - 1870. Akvarel na kartóne, 28 x 34,5 cm Značené dole v strede pod obrazom: Stahremberg. Nieder Österreich

Zbierka Galéria mesta Bratislavy, inv. č. A 1444.

 

V roku 1944 darovala grófka Mauricette Saint Genois (1886 - 1978) Múzeu mesta Bratislavy akvarel zobrazujúci ruiny hradu Starhembeg, ktorý namaľoval po polovici 19. storočia jej starý otec Moritz Johann Nepomuk Saint Genois d´Anneaucourt (1816-1886). Dielo sa v roku 1959 dostalo do zbierok Mestskej galérie (dnes Galérie mesta Bratislavy). Hoci rod Saint Genois pochádzal z územia dnešného Belgicka, mladšia sliezska línia sa dostala počas 30-ročnej vojny na územie poľského Tešína, kde rodina nadobudla niekoľko panstiev - postupne k nim pribudli ďalšie majetky v Poľsku, Galícii a na Morave – napr. zámok Paskov. Napokon sa rod na dlhé obdobie usadil v Jaworze (nem. Ernsdorf), kde v roku 1793 Arnold IX. vybudoval klasicistický palác s anglickým parkom. V 19. storočí kúpil otec Moritza St. Genois vilu v kúpeľnom meste Baden pri Viedni, ktorú v rokoch 1864-5 prestavali. Práve tu žil neskôr počas letných mesiacov aj so svojou početnou rodinou vyštudovaný právnik Moritz, ktorý v rokoch 1838 – 1845 pracoval vo verejnej správe Dolného Rakúska a neskôr sa venoval len správe rodového majetku a spoločenským povinnostiach spojenými s jeho titulom honorárneho rytiera Maltézskeho rádu. Hoci spočiatku dosahoval v rámci správy rodinných majetkov dobré hospodárske výsledky a iniciatívne v Jaworze založil po vzore Badenu kúpeľný rezort, na sklonku svojho života musel časť panstiev predať. 

Ako u mnohých aristokratov v tom období, aj v prípade rodiny St. Genois boli súčasťou výchovy aj hodiny kreslenia a maľby. Konkrétne u Moritza však išlo o viac ako len základné „povinné“ vzdelanie, ešte aj v jeho nekrológu sa spomína jeho maliarsky talent, zbierka a štúdium akvarelovej maľby počas jeho univerzitných rokov vo Viedni. V literatúre nachádzame zmienku, že jeho učiteľom bol v tej dobe Jakob von Alt (1789-1872), ktorý patril k najvýznamnejším rakúskym špecialistom na krajinomaľbu v období biedermaieru. Z mnohých jeho diel boli vytvorené celé série grafických reprodukcií. Iný zdroj zas spomína ďalšieho učiteľa Josepha Högera (1801 – 1877).

Tvorba Moritza St. Genois sa orientovala najmä na žáner krajinomaľby. Niektoré signované práce dokazujú, že tvoril až do vysokého veku. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Rollettmuseum v Badene a v múzeu Śląska Cieszyńskiego.

Pri prezentovanej maľbe vidíme, že po vzore dobového vkusu zvolil autor námet romantickej ruiny hradu, pričom v jeho kompozícii  dominuje kontrast architektúry s priehľadom do kopcovitej krajiny. Pravdepodobne ide o západný pohľad z vtedy obľúbeného výletného miesta. Maliar sa sústredil najmä na prepracovanie detailov zvyškov hradných múrov a prírodných prvkov v prednom pláne, kompozíciu  oživuje aj figurálna štafáž v podobe ženy s klobúkom, ktorá stojí k divákovi chrbtom a opiera sa o drevené zábradlie. Práve akvarelová maľba ako bezprostredný záznam prírody patrila k obľúbeným prostriedkom nielen profesionálov, ale aj šikovných amatérov, ktorí takouto formou zachytávali aj jednotlivé udalosti zo života svojich rodín, ktoré neskôr mohli slúžiť ako spomienka, napr. vo forme albumov.

Druhá manželka Moritza St. Genois Gabriela Eleonora rod. Stolberg-Stolberg (1827 - 1904) bola taktiež nadanou umelkyňou a podarilo sa jej zrealizovať aj niekoľko väčších výtvarnych sérií (portréty, ilustrácie), ktoré boli dostupné aj verejnosti. Budúci mesiac jej na pôde GMB bude venovaná menšia výstava na ktorej predstavíme jej tvorbu pre interiér vily v bratislavskom Horskom parku postavenej jej synom Hugom Moritzom v roku 1890.

 

Jana Luková

 

Výber z literatúry:

Maurer, Rudolf: Weikersdorf. Vom Rittersitz zum Clubhotel. Vom Untertanendorf zur Katastralgemeinde. Katalogblätter des Rollettmuseums Baden, Nr. 102, Baden 2016

Roik, Jadwiga -  Makowski , Mariusz: The Saga of the Saint-Genois D´Anneaucourt Family – Lords of Jaworze, Jaworze 2011

Beňová, Katarína: Kaštieľ v Rusovciach vo svetle výtvarných diel 19. storočia. Kresbový album rodiny Zichy Ferraris. Vydavateľstvo Stimul pre Katedru výtvarného umenia FF UK v spolupráci so Slovenskou národnou galériou, Bratislava 2016

Čičo, Martin (ed.): Dve krajiny. Obraz Slovenska: 19. storočie x súčasnosť. Slovenská národná galéria, Bratislava 2014

« previous
Piece of the month February 2019
Obchodník s dažďom
Author: Stanislav Stankoci

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Mirbach Palace / Exhibition
Author: Erna Masarovičová
Curators: Ľuba Belohradská, Ľubica Hustá, Katarína Kissoczy
30. 6. 2022 - 30. 10. 2022
Pálffy Palace / Exhibition
Author: Gisela Weyde
Curator: Zsófia Kiss-Szemán
9. 6. 2022 - 2. 10. 2022
Pálffy Palace / Exhibition
Curators: Alexey Klyuykov, Laďa Gažiová, Zbyněk Baladrán
28. 4. 2022 - 25. 9. 2022
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.