Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Výsledky 1. kola Výzvy na vizuálnu identitu GMB | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

Výsledky 1. kola Výzvy na vizuálnu identitu GMB

V prvom kole Výzvy na vizuálnu identitu a grafické služby pre GMB vyhlasovateľ obdržal 25 prihlášok, z toho 24 splnilo požadované kritériá. Na zasadnutí komisie dňa 10. júna 2021 o 10:00 bolo na základe prideleného počtu bodov určené poradie uchádzačo, prví štyria postúpili do druhého kola.

Uchádzači postupujúci do druhého kola:

1. Aurélia Garová

2. Martin Kyjovský, Martin Král

3. Andrej a Andrej

4. Dipozitiv Studio

Tešíme sa návrhy zadania v druhom kole a všetkým zúčastneným ďakujeme za čas a úsilie, ktoré venovali výzve GMB.

 

Zápisnica zo zasadnutie komisie.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.