Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

stanovisko riaditeľky GMB | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Štipendium Radislava Matuštíka je tu od roku 2004?

stanovisko riaditeľky GMB

Galéria mesta Bratislavy sa touto cestou verejne ospravedlňuje pánovi Milanovi Bočkayovi, akad. mal., ktorý disponuje písomným potvrdením o schválení jeho autorskej výstavy v roku 2021. Situácia nás veľmi mrzí. Je možné, že nejde o jediný takýto prípad a dotknutých umelcov a umelkýň môže byť viac. Ako sa žiaľ ukazuje nejde o prvú nezrovnalosť v dokumentoch sekretariátu GMB. Touto cestou chceme umeleckú obec vyzvať, aby nás informovala o dohodách, ktoré boli zo strany GMB uzatvorené pred májom 2020. Budeme robiť všetko preto, aby sme predišli ďalšiemu poškodeniu umelcov a umelkýň.

Zverejňujeme stanovisko riaditeľky GMB Kataríny Trnovskej ako reakciu na text pána Milana Bočkaya ”Hľadám inú Bratislavu s inou galériou” publikovaný v online denníku Štandard zo dňa 5. 4. 2021.


Stanovisko riaditeľky GMB ku publikovanému textu pána Milana Bočkaya, akad. mal.

 

Považujem za dôležité zareagovať na text pána Milana Bočkaya, akad. mal. ”Hľadám inú Bratislavu s inou galériou” publikovaný v online denníku Štandard z 5. 4. 21.

 

S pánom Bočkayom, akad. mal. som sa spojila telefonicky a požiadala som ho o osobné stretnutie a predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú dohodu o usporiadaní jeho autorskej výstavy v GMB v roku 2021. Je to v tejto situácii veľmi dôležité, keďže v interných záznamoch GMB neexistujú žiadne takého dokumenty a rovnako neexistuje ani zápis zo zasadnutia výstavnej rady GMB, ktorá mala autorskú výstavu pána Milana Bočkaya, akad. mal. schváliť. 

 

Súčasne považujem za dôležité upozorniť na fakt, že pri preberaní agendy od bývalého riaditeľa GMB pána Ivana Jančára mi nebol poskytnutý schválený výstavný plán na rok 2021 a rovnako ani na ďalšie obdobie. Pán Ivan Jančár ma informoval, že zámerne nekontrahoval žiadne výstavné projekty na nasledujúce roky, keďže rešpektuje rozhodnutie komisie výberového konania na pozíciu riaditeľ/-ka GMB a právo nového vedenia na stanovenie si aktuálnych programových priorít. Považovala som to za kolegiálny prístup a za jeho jednanie som sa mu poďakovala. Uvedomujem si, že to nebýva štandardom.

 

Od môjho nástupu som považovala za dôležité nadviazať na akékoľvek rozbehnuté procesy a pristúpila som k nim s náležitou pozornosťou. Vzhľadom na pokročilý čas (máj 2020), sme preto absolvovali viacero stretnutí s partnermi GMB, umelcami a umelkyňami, ktorých písomné žiadosti o usporiadanie výstavy sme riadne evidovali v GMB v zmysle zavedených interných postupov. Kurátorský tím GMB začal pracovať na príprave výstavného plánu na rok 2021 v júni minulého roku, pričom sme sa prednostne venovali spomínaným písomným žiadostiam predloženým do júna 2020. Týmto stretnutiam sme venovali nemálo času, tak, aby sme zachovali záväzky, nadviazali na rozbehnuté spolupráce a súčasne zreteľne odkomunikovali plány pre nadchádzajúce obdobie.

 

Zámer usporiadať autorskú výstavu pána Milana Bočkaya, akad. mal. v GMB medzi žiadosťami nefiguroval a neupozornili naň ani interné kurátorky, ktoré sa v minulosti spravidla zúčastňovali zasadnutí výstavnej rady GMB posudzujúcich predkladané žiadosti. To je dôležitý fakt a potrebujem ho zdôrazniť aj vzhľadom na informácie, ktoré boli uvedené v predmetnom článku, na ktorý stanovisko reaguje.

 

 Mgr. Katarína Trnovská, ArtD.

 riaditeľka GMB

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.