Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Detskí sprievodcovia | Galéria mesta Bratislavy | sprievodca galériou, deti, voľný čas, vzdelávanie, oddych, rodina; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

na inštaláciu Pasáž od Mateja Kréna bolo použitých takmer 15 000 kníh?

Detskí sprievodcovia

Popri vzdelávacích podujatiach k výstavám a periodickom programe pre školy Umenie zblízka sa Galéria mesta Bratislavy bližšie zameriava na individuálneho detského návštevníka, ktorý do galérie neprichádza so školskou skupinou, ale so svojimi rodičmi. Okrem tvorivých dielní pre rodiny sme k vybraným výstavám a stálym expozíciám začali od roku 2007 vydávať edíciu Detských sprievodcov určenú pre deti od piatich rokov. Cieľom sprievodcov je sprostredkovať najmladšiemu divákovi zážitok z vnímania sveta výtvarného umenia a radosť z jeho objavovania.

Detskí sprievodcovia majú formu pracovného listu – štvorcovej farebnej skladačky s interaktívnymi úlohami. Zrozumiteľným spôsobom približujú osobnosť alebo tému výstavy. Jednoduché zadania vedú formou hry k aktívnemu vnímaniu výstavy, k vlastnému zážitku a asociácii. Prostredníctvom úloh zameraných na vnímanie výtvarného diela a ich prepojením so svetom dieťaťa sprievodca sprostredkúva informácie a súvislosti so svetom umenia. Každý sprievodca zároveň obsahuje stručnú charakteristiku výstavy (jej témy alebo umeleckej osobnosti) a slovník základných pojmov dejín umenia, ktoré tému približujú nielen detskému, ale aj dospelému návštevníkovi.

Svoj význam majú najmä pre detských návštevníkov výstavy. Sprievodcu dostane každé dieťa zdarma k vstupenke (dospelý návštevník si ho môže zakúpiť za symbolickú cenu). Inšpiráciou sa môže stať aj pre samotných rodičov.

 

V edícii zatiaľ vyšli : 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.