Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Umenie zblízka VII. | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

Before 1975, the City Gallery of Bratislava had its seat in the premises of the Primatial Palace.

Exhibition

Umenie zblízka VII.

Pálffy Palace (show Contact)
27. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Curators: Daniela Čarná, Vladislav Malast

Projektom UMENIE ZBLÍZKA vychádza Galéria mesta Bratislavy už siedmykrát zo svojich brán. Diela umenia 20. a 21. storočia zo svojich zbierok prináša k žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl vo veku od 10 do 15 rokov. Prispieva tým k poznaniu súčasného umenia, a tým aj k lepšiemu porozumeniu našej dobe, svetu, v ktorom žijeme, a sebe samým.

Žiakov aj pedagógov program pozýva na dobrodružstvo komunikácie s výtvarným dielom, na jeho interpretáciu. Interpretácia je kľúčovým slovom programu. Ide tu najmä o dva spôsoby interpretácie: cez slovný komentár, diskusiu o diele a praktickú interpretáciu, teda tvorbu samostatnej výtvarnej práce priamo či nepriamo inšpirovanej výtvarným dielom.

Nie pre každú školu na Slovensku je možné galériu v Bratislave alebo vo svojom okolí navštíviť a spoznať originály umeleckých diel. Preto prostredníctvom každého ročníka projektu vychádzame z brán galérie do škôl na celom Slovensku, aby sme formou reprodukcií sprostredkovali jedinečné hodnoty slovenského výtvarného umenia z našich zbierok. Špecifikom programu Umenie zblízka je aj to, že sa neviaže ku konkrétnej expozícii ale tiež ku dielam z depozitov, ktoré momentálne nie sú v galérii vystavené.

Využitím reprodukcií diel pedagógovia v rámci vyučovania podnecovali tvorivé uvažovanie a činnosť žiakov vo veku, v ktorom sa intenzívne formujú ich názory a postoje. Vytvorili diela – interpretácie, ktoré bolo možné následne zaslať do Galérie mesta Bratislavy, kde z nich odborná porota urobila výber pre súčasnú výstavu.

Celoslovenský projekt Galérie mesta Bratislavy Umenie zblízka vstúpil teda do aktuálneho siedmeho ročníka. Vďaka za túto životaschopnosť patrí predovšetkým kreatívnym pedagógom a ich žiakom, z ktorých mnohí sa zapojili do všetkých ročníkov projektu. Výtvarnou, multimediálnou, dramatickou či literárnou formou počas siedmich ročníkov v školách po celom Slovensku už interpretovali diela štyridsiatich deviatich umelcov. V aktuálnom ročníku to sú diela Jána Želibského, Janka Alexyho, Andreja Barčíka, Petra Bartoša, Petra Kalmusa, Martina Sedláka a Ivany Slávikovej. Aktívne sa do neho zapojilo 77 škôl s približne 1 400 zaslanými prácami, z ktorých je na výstave v Galérii mesta Bratislavy – v susedstve originálov diel, na ktoré mladí ľudia reagovali – vystavený výber 37 prác.

 

FPU_podpora.jpg

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curators: Jana Kapelová a Nina Vidovencová
27. 5. 2021 - 29. 8. 2021
Mirbach Palace / Accompanying action
19. 5. 2021 - 15. 7. 2021
Mirbach Palace / Exhibition
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
Pálffy Palace / Exhibition
Curators: Daniela Čarná, Vladislav Malast
23. 3. 2021 - 11. 7. 2021
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.