Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Umenie zblízka VI. | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The collections of the City Gallery of Bratislava house almost 33,000 works of art.

Exhibition

Umenie zblízka VI.

Pálffy Palace (show Contact)
10. 11. 2016 - 22. 1. 2017
Curator: Daniela Čarná

„Každý by chcel rozumieť umeniu. Prečo sa nikto nepokúša rozumieť vtáčiemu spevu?“                                                                                                                                                  Pablo Picasso

Súčasné umenie sa zvykne považovať za ťažko zrozumiteľné, vzdialené, či určené úzkemu okruhu odborníkov. Popri galériách, ktoré musia o diváka prácne bojovať, mnohí z nás iste navštívili galérie, v ktorých sa čaká v rade a návštevnosť je potrebné regulovať (v Galérii mesta Bratislavy k nim patrila napr. výstava Alfonza Muchu). Má to svoje výhody aj nevýhody: „prázdna“ galéria totiž poskytuje luxus nerušeného vnímania, ktorý napríklad pred dielom Mony Lisy v parížskom Louvri len ťažko zažijeme. Galérie si dnes naplno uvedomujú  svoju zodpovednosť voči divákovi a snažia sa mu ponúknuť maximálny zážitok. Ten spočíva v prvom rade v kvalitných výstavách a v spôsobe ich prezentácie, no ich potenciál by bez kvalitného vzdelávania ostal nevyužitý. Vzdelávacie programy sa dnes snažia reagovať na potreby konkrétneho návštevníka a poskytnúť mu podmienky pre nadviazanie individuálneho dialógu s umeleckým dielom. Slovami Wima Pijbesa, riaditeľa slávneho Rijksmuseum v Amsterdame, „umenie má reálnu silu pohnúť ľuďmi.“
              A kto je dnes divákom galérie? Každá galéria je špecifická a buduje si vlastné publikum, pracuje s rôznymi komunitami, zaujíma sa o názor konkrétneho návštevníka a vedie s ním dialóg. V minulosti sa dospelým neodporúčalo navštevovať výstavy s deťmi – pokiaľ neboli deťom vyslovene určené. Dnes je situácia iná a deti majú v galériách a múzeách výsostné postavenie. Galérie budujú ateliéry, umelecké diela „prekladajú“ do deťom zrozumiteľnej reči v sprievodných programoch a publikáciách, umožňujú objavovanie významu umenia deťom aj dospelým cez vlastnú skúsenosť a tvorivú činnosť (learning by doing). Deti však majú pri vnímaní umeleckého diela svoje neoceniteľné miesto aj preto, že ho dokážu vnímať spontánne, autenticky, bez predsudkov a pomáhajú ho novým spôsobom vidieť aj nám - dospelým. Detský pohľad na umenie oceňoval už Ľudovít Fulla a Mikuláš Galanda, ktorý napísali v Súkromných listoch (1930): „Neber na výstavu deti, mohli by sa ti vysmiať, že na obraze nič nerozoznávaš.“

Celoslovenský projekt Galérie mesta Bratislavy UMENIE ZBLÍZKA už desať rokov prispieva k poznávaniu hodnôt slovenského umenia 20. a 21. storočia a podpore tvorivého uvažovania a zručností u mladých ľudí vo veku 10 až 15 rokov. Galéria v ňom vychádza zo svojich brán do škôl prostredníctvom reprodukcií diel a sprievodných metodických materiálov. Napriek tomu, že vzdelávanie umením, tak ako každé vzdelávanie je dlhodobým procesom, „behom na dlhé trate“, po ukončení šiesteho ročníka môžeme konštatovať, že životaschopnosť  projektu sa podarilo udržať najmä vďaka kreatívnym pedagógom a ich žiakom, z ktorých mnohí sa zapojili do všetkých ročníkov projektu. Výtvarnou, dramatickou či literárnou formou počas šiestich ročníkov v školách po celom Slovensku interpretovali diela 42 umelcov. V aktuálnom ročníku to boli diela Zoltána Palugyaya, Stana Filka, Alexa Mlynárčika, Eduarda Antala, Erny Masarovičovej, Antona Čierneho a Oľgy Paštékovej. Zapája sa do neho 150 až 300 škôl. V 6. ročníku je na výstave v Galérii mesta Bratislavy – v susedstve pôvodných originálov, na ktoré mladí ľudia reagovali, vystavených výber 31 prác. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

              Mladí autori už vo svojich prácach väčšinou opustili počiatočné štádium spontánnej detskej tvorivosti a hľadajú nové originálne spôsoby plnohodnotnej vizuálnej reflexie sveta. Podpora tvorivosti, spolu s prepojením umenia a tém aktuálneho sveta okolo nás, sú hlavnými cieľmi projektu. Ako sa ich darí napĺňať, ukazuje prítomná výstava, ale aj webová stránka www.umeniezblizka.gmb.sk, ktorá dokumentuje všetky ročníky projektu a slúži ako dlhodobý metodický a študijný materiál pre každého záujemcu o svet umenia.

 

                                                                                                                      Daniela Čarná

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curators: Jana Kapelová a Nina Vidovencová
27. 5. 2021 - 29. 8. 2021
Mirbach Palace / Accompanying action
19. 5. 2021 - 15. 7. 2021
Mirbach Palace / Exhibition
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
Pálffy Palace / Exhibition
Curators: Daniela Čarná, Vladislav Malast
23. 3. 2021 - 11. 7. 2021
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.