Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Tanečný večierok | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The Scholarship of Radislav Matuštík has been established in 2004.

Exhibition

Tanečný večierok

Authors: Michael Langan, Wiliam G. Larson, Pavel Korbička, Vladimír Havrilla, Jan Hlavatý, Tibor Nagy Grosso, David Hanko, Weronika Stencl, Agata Grzych, Bryan Tarnowski
Pálffy Palace (show Contact)
24. 9. 2015 - 6. 12. 2015
Curator: Miroslava Mauréry

Výstava Tanečný večierok prezentuje rôzne podoby tanca a ľudskej figúry vo výtvarnom prevedení. Téma figúry ako vyjadrovacieho prostriedku je spracovaná výtvarným spôsobom, čím sa odkrývajú ďalšie vrstvy výrazových možností ľudského tela. Nejde teda o zachytenie rôznych druhov tanca dokumentárnym spôsobom, ale o výtvarné modulácie v obraze, vo videu, fotografii a iných médiách, kedy sa tanec javí ako téma, zatiaľ čo jeho záznam predstavuje formu. Na výstave teda sledujem formy, akými umelci transformujú telo v pohybe do výtvarného prevedenia.  

Jednu z možností predstavuje Pavel Korbička v tanečných kaligrafiách. Tancom na papieri vzniká kaligrafický abstraktný obraz. Autori Michael Langan, Tibor Nagy Grosso a Dávid Hanko pracujú s videom, v ktorom zachytávajú klasický tanec v rôznych podobách. Langan pracuje s veličinou času. Súbor tanečníc sa rodí z pohybov jedinej tanečnice, ktorá je multiplikovanou kópiou samej seba v čase a priestore. Dávid Hanko a Tibor Nagy Grosso k videám pristupujú fotograficky, čo sa odráža vo výslednom prevedení, ale u každého iným spôsobom. Súčasťou výstavy sú aj zaujímavé koláže ľudského tela od poľských autoriek, v ktorých sa porušovanie fyziologických zákonov stáva pravidlom. Podobne ako v tanci, prezentujú určitý výraz, dynamiku a hravé formy bez hraníc, neobmedzené ničím a nikým. Wiliam G. Larson pracuje s ľudskou figúrou a skúmaním možností jej pretvárania do vizuálne zaujímavých štádií, pričom používa prístroje na jej moduláciu. V neposlednom rade je tu prezentovaná aj práca Vladimíra Havrillu, v ktorej pretvára známy obraz Henriho Mattisa Tanec. Výsledkom jeho reinterpretácie je video a grafická práca Tanec s Matissom. Maľba je zastúpená J. Hlavatým.  Jednotlivé diela sú vo výstavnom priestore vystavené vzájomnému pôsobeniu a tak sa u nich objavujú nečakané súvislosti.

Tanečný večierok je výstava, ktorá sleduje odlišné prístupy, čo sa týka formy, ale stále ostáva pri téme ľudskej figúry. Interakciou rôznych výtvarných prístupov chcem vyvolať diskusiu o prelínaní umeleckých foriem - tanca a vizuálnej tvorby v momente, kedy sa predmetom vizuálneho prejavu výtvarníka stáva estetické chápanie figúry - najčastejšie tanečnej. Vo väčšine prípadov ide o premyslené stratégie budovania obrazovej formy, kde je podstatnou zložkou estetická forma. Na záver vyvstávajú otázky  do akej miery estetizácia ovplyvňuje vnímanie figúry divákmi aj samotnými autormi, a do akej miery sa z tanca abstrahujú figúry, výrazy, gestá  kým sa ich znovuzostavením v obraze stáva iná forma umenia.   

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Michael Langan, Wiliam G. Larson, Pavel Korbička, Vladimír Havrilla, Jan Hlavatý, Tibor Nagy Grosso, David Hanko, Weronika Stencl, Agata Grzych, Bryan Tarnowski

Other exhibitions/actions


Mirbach Palace / Exhibition
Author: Juraj Gavula
Curators: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Pálffy Palace / Exhibition
Curators: Jana Kapelová a Nina Vidovencová
27. 5. 2021 - 5. 9. 2021
Mirbach Palace / Accompanying action
19. 5. 2021 - 31. 8. 2021
Mirbach Palace / Exhibition
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.