Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Štipendium Radislava Matuštíka - Čo sme si navarili | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava organises national programme for schools CLOSER TO THE ART.

Exhibition

Štipendium Radislava Matuštíka - Čo sme si navarili

Pálffy Palace (show Contact)
6. 5. 2014 - 22. 6. 2014
Curator: Diana Garafová

Vystavujúci autori: MARTINKA BOBRÍKOVÁ & OSCAR DE CARMEN, LUCIA DOVIČÁKOVÁ, TOMÁŠ DŽADOŇ, PETER HOMOLA & PETR KORECKÝ, ZUZANA KMEŤOVÁ, JAROSLAV KYŠA, STANO MASÁR, RASTISLAV PODHORSKÝ

Jedlo je neodmysliteľnou súčasťou nášho života, dokonca jeho podmienkou. Je zdrojom slasti, potešenia, pestrosti, fantázie a kreativity. Môže byť prekliatím, výčitkou až chorobou. To, čo robí z jedla veľkú tému i problém, je jeho dostatok či prebytok, kvalita, odlišnosť, nenahraditeľnosť, jeho každodenná všadeprítomnosť. Prebytok jedla je smrteľným hriechom, nedostatok potravy je naopak spojený s hladom a smrťou samotnou.

V informáciami presýtenej spoločnosti je prístup jednotlivcov k jedlu založený na vedomostiach, ale aj svedomí.  Dnes, oveľa viac ako predtým, sa zaujímame o  pôvod a spôsob prípravy pokrmu, ktorý konzumujeme. A aj vzhľadom na mnohé aféry v potravinárskom priemysle vzrastá popularita miestnych farmárskych komunít a záhradkárčenie zažíva akúsi renesanciu. Zodpovednosť za zaobchádzanie so zvieratami a rastlinami v konečnom dôsledku súvisí so zodpovednosťou za životné prostredie, ktoré je odrazom krízy nášho spôsobu života a krízy charakteru, a ústi v krízu zdravotnú.

Varí každý, všade, stále. Naša konzumná spoločnosť je presýtená populárnymi reláciami o varení, článkami o zdravej výžive, návodmi na pestovanie bioproduktov. Varíme, pečieme, fotíme jedlo, zdieľame a „lajkujeme si recepty. Úvahami o jedle a sledovaním varenia trávime viac času ako varením samotným.  Varenie predstavuje magickú premenu -  meniace sa niečo, čo je viac než iba súčet svojich častí. Premieňa nielen zvieratá a rastliny – mení aj nás samých – zo spotrebiteľov na producentov. Výber, príprava i spôsob podávania jedla korešpondujú so sociálnymi vzťahmi a prezrádzajú naše celospoločenské postoje a životné nastavenie. Vychádzajú zo znalostí, svedomia i osobného rozhodnutia. Pokrm je konečným stelesnením našich neustálych pokusov skrotiť a reinterpretovať prírodu. 

 Fenomén jedla je s výtvarným umením spätý od jeho počiatkov. Niekedy je inšpiráciou, námetom, inokedy modlou, či materiálom na výrobu. Jedlo predstavuje zdroj života, v niektorých kultúrach je vnímané ako svätý objekt, niečo, čo je treba rešpektovať a nie zosmiešňovať. Zmysly ako hmat, čuch a chuť stoja v hierarchii zmyslom nižšie ako sluch a zrak, preto zobrazovanie jedla v kontexte výtvarného umenia v sebe nesie silné obsahové konotácie (citové, existenčné, kriticko-politické). Symbolická moc (nielen) jedla  sa v histórii umenia menila v závislosti od ekonomicko-politickej moci potravy samotnej.

Výstava ČO SME SI NAVARILI sa zameriava na slovenských autorov mladej generácie, ktorí používajú rôzne prístupy v spracovaní obrazu a významu jedla v umení. Vo výbere dochádza ku konfrontácii šťavnatého humorom či irónie s kontemplatívnou tvorbou skôr pôstneho charakteru. Niektorí autori kladú existenčné otázky či otázky humánnosti, iní sa hrajú tak s jedlom, ako aj s divákom. Oproti skoršej výstave JESŤ SA MUSÍ (Barbora Geržová, Omar Mirza, Nitrianska galéria, 2007) sa výstava snaží predstaviť  autorov aj z iného uhla pohľadu – ako kuchárov, ktorí  svojou  činnosťou v kuchyni  vytvárajú "artefakty", ktoré podobne ako um elecké diela prezrádzajú nielen praktické zručnosti, ale najmä ich vnútorné presvedčenia a životné nastavenie.

Zámerom výstavy nie je ukázať komplexnú prezentáciu diel, ktoré súvisia s jedlom, ale skôr prostredníctvom výberu „chuťovo rozdielnych diel ponúknuť divákovi priestor pre hlbšie uvažovanie v kontexte individuálnych i celospoločenských sociálnych vzťahov v súčasnom svete.


Výstava je víťazným projektom 11. ročníka programu Galérie mesta Bratislavy Štipendium Radislava Matuštíka, určeného študentom a mladým kurátorom.

Diana Garafová

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curators: Jana Kapelová a Nina Vidovencová
27. 5. 2021 - 29. 8. 2021
Mirbach Palace / Accompanying action
19. 5. 2021 - 15. 7. 2021
Mirbach Palace / Exhibition
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
Pálffy Palace / Exhibition
Curators: Daniela Čarná, Vladislav Malast
23. 3. 2021 - 11. 7. 2021
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.