Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

BROTHERHOOD AND UNITY | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava organises national programme for schools CLOSER TO THE ART.

Exhibition

BROTHERHOOD AND UNITY

Author: Olja Triaška Stefanović
Mirbach Palace (show Contact)
11. 6. 2020 - 13. 9. 2020
Curator: Bohunka Koklesová

Výstava Olji Triašky Stefanović sa obracia k problematickej histórii bývalej Juhoslávie, obracia sa ku krajine jej  pôvodu.  V projekte autorka kombinuje rodinnú anamnézu 80. a 90. rokov 20.storočia na pozadí rozpadajúcej sa multietnickej Juhoslávie. Výstava je tak príkladom toho ako sa tzv. „veľké dejiny“ premietli do „malých dejín“. Aký dopad mali politické rozhodnutia na životy  konkrétnych ľudí.

Autorka pre expozíciu realizovala fotografie, ktorými dokumentovala pozostatky kultu juhoslovanského prezidenta Josipa Tita, pozostatky oficiálnych stavieb titovského režimu. Súčasťou expozície sú aj fotografie mnohých pamätníkov, ktoré sa budovali v druhej polovici 20.storočia ako pripomenutie vojnových a etnických konfliktov v čase druhej  svetovej vojny. Ich protiváhou sa na výstave stávajú fotografie, ktoré dokumentujú pozostatky občianskej vojny 90.rokov. Celok na výstave uzatvára rodinná anamnéza autorky, rodinné fotografie, rozsiahly archív novinových výstrižkov, ako aj systematická práca v mapovaní jednotlivých politických udalostí a proklamácií.

Výstava nabáda diváka k aktívnemu premýšľaniu o histórii, politike, vojne, ale aj o pamäti, zabúdaní a napokon aj o viere v budúcnosť, o nádeji.

Súčasťou expozície je aj malá prezentácia vzájomných česko – slovenských vzťahov. Napokon príbeh bývalej Juhoslávie nie je tak mimoriadne vzdialený príbehu o Československu. Bratstvo a jednota bývajú pod tlakom kritických udalostí  emocionálne radikalizované a v istom momente  sa bratská láska zmení na nenávisť a zlobu.  

 

Bohunka Koklesová 

 

Sprievodné programy k výstave:

 

štvrtok 18. 6. 2020 | 17.00 
verejnosť

OLJA TRIAŠKA STEFANOVIĆ – KOMENTOVANÁ PREHLIADKA

S AUTORKOU A KURÁTORKOU

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Výstavou vás prevedie autorka Olja Triaška Stefanović spolu s kurátorkou Bohunkou Koklesovou.

Vstupné: 2 €; zľavnené 1,50 €; študenti výtvarného zamerania zdarma; pre limitovaný počet osôb rezervácia potrebná na vzdelavanie@gmb.sk

 

piatok 11. 9. 2020 
verejnosť

OLJA TRIAŠKA STEFANOVIĆ 

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Finisáž výstavy a krst katalógu.

 

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Olja Triaška Stefanović

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curators: Jana Kapelová a Nina Vidovencová
27. 5. 2021 - 29. 8. 2021
Mirbach Palace / Accompanying action
19. 5. 2021 - 15. 7. 2021
Mirbach Palace / Exhibition
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
Pálffy Palace / Exhibition
Curators: Daniela Čarná, Vladislav Malast
23. 3. 2021 - 11. 7. 2021
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.