Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Ilona Németh/ Martin Piaček | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava is an allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic.

Exhibition

Ilona Németh/ Martin Piaček

Mirbach Palace (show Contact)
17. 12. 2009 - 31. 1. 2010
Curator: Katarína Kišová

Vzťahy, základný leitmotív výstavy. Vzťahy spoločenské, osobné, medzinárodné.

Výber priestorov Galérie mesta Bratislavy nebol celkom náhodný, aj keď spoločenská situácia v súčasnej dobe na Slovensku a v Maďarskej republike  cielene motív výstavy podmienila. Galéria mesta Bratislavy a jej mestské sídlo Bratislava bola mestom, ktoré od vekov podmieňovali jej vyhranenie. Bývalé korunovačné mesto Rakúsko-Uhorskej monarchie, stret Maďarsko - rakúsko-slovenskej i židovskej proveniencie určoval vzťahy kedysi relatívne bez problémov vystupujúceho národnostného i sociálneho spolunažívania mesta. Ovládanie troch jazykov, aj keď pre  určitú vrstvu len v podobe „hantýrky“ bolo pravidlom, ba úzusom  /zvyklosťou/ na dohovorenie sa, prirodzené spolužitie. Rok 1918 znamenal predel, Bratislava však viac menej „prežívala“ ďalej... rodený Bratislavčan bol skoro malý „euro občan“, tak akosi prirodzene, bez hraníc,  zmlúv, či zákonov – pozri napríklad publikáciu BRATISLAVA, svedectvo historických pohľadníc, Pressburg, Pozsony,  (staré pohľadnice rozprávajú) / Július Cmorej, 2004.

Azda však netreba hovoriť, že za hranicou Bratislavy sa hrana o hranu trela vzťahovo ostrejšie, a kameň o kameň často spoločensky i sociálne vnútorne vypäto emocionálne iskril. /Hrana / Jazýček  váh sa preklápal zo strany na stranu, často beznádejne na vyrovnanie stavu aspoň zdanlivej rovnováhy. Obrazné Zápasenie v bahne, ktoré bublalo pod zdanlivou pokrievkou napríklad v otázke maďarsko-slovenských vzťahov, opäť otvorene vyvrelo na povrch po roku 1989.  Nejde však len o národnostné otázky, myslíme aj na vzťahy medzinárodné ako také, súvisiace s globalizáciou Európy. Bahno je raz redšie inokedy husté a už nejde zmyť špinu, ktorá  zablatila politickú manéž nášho bytia. Ilona Németh nikdy nevytvárala projekty prvoplánovo, a ani v tomto prípade nejde len o vzťahy dvoch národov, ale predovšetkým o medziľudské  vzťahy celej spoločnosti . Napokon globalizácia povahové črty národov nevymaže... veď : „ Múdrosť sa nikdy nenáhli a pravé tvorenie je vždy zdĺhavé.“ /CH.Morgenstern/

Nános bahna znevažuje a zasahuje aj naše súkromia, ba zasahuje hlbšie, poznačuje i úzke medziľudské vzťahy, rodiny ...  V mysli ani neuvažujeme, že by národnostná  povaha či otázka mohla skaliť naše osobné vzťahy, staviame spoločné domy, „katedrály vzájomnej lásky“, nepripúšťame si bytie, ja pochádzam odtiaľ ... ty máš „holubičiu povahu“,  ideme „Tam a späť“/ Konštrukcia, aby sme vo svojom najvnútornejšom vnútri pochopili, že predsa sú hrany, ktoré zabolia a rozdelia ... aj spoločný dom, spoločné deti...vzťahy, ktoré zrazu zarezonujú pradávnym atakom, narežú úzke rodinné puto ... Tak predsa existujú dva rôzne pohľady, ktoré prekryjú aj tolerantnosť? Martin Piaček  sa temer od prvopočiatku sústreďuje vo svojom autorskom programe na konceptuálne overovanie sochárskeho média v okruhoch osobných, rodových aj  národných i medzinárodných  identít.

A predsa stačí tak málo, s múdrosťou a slušnosťou spracovávať podnety zo sugestívnych stretnutí, nadviazaných vzťahov, zamyslieť sa nad hierarchiou hodnôt, autenticitou, ktoré zažijeme s umením Európy. János Sugár, ako hosť, nás nabáda k slobode voľby a krátkemu vyjadreniu vo vyhrotených vzťahoch „Prepáčte/Elnézést“ .

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Mirbach Palace / Exhibition
Author: Juraj Gavula
Curators: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Pálffy Palace / Exhibition
Curators: Jana Kapelová a Nina Vidovencová
27. 5. 2021 - 5. 9. 2021
Mirbach Palace / Accompanying action
19. 5. 2021 - 31. 8. 2021
Mirbach Palace / Exhibition
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.