Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Mučenícke legendy. Výber zo zbierok GMB.  | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

Štipendium Radislava Matuštíka je tu od roku 2004?

Mučenícke legendy. Výber zo zbierok GMB.

Autor: Jana Luková, Martina Vyskupová
Počet strán: 131
Cena: 4 €
Vydavateľ: Bratislava : GMB, 2012

O publikácii

V roku 2011 vznikol nápad na realizáciu projektu, ktorý by návštevníkom galérie ponúkol užšie špecializovanú ikonografickú tému zahŕňajúcu galerijné zbierky starého umenia (maľby, sochy, grafiky a kresby). Výsledkom bola výstava Mučenícke legendy, v rámci ktorej sa kurátorky zbierok Jana Luková a Martina Vyskupová rozhodli spracovať všetky tematicky súvisiace diela zo svojich kolekcií. Ako východiskovú pozíciu si zvolili zobrazenia priamo sa vzťahujúce na scény mučenia a mučeníkov, ktorí sú zobrazení so svojím individuálnym či všeobecným atribútom (martýrska palma). Vzniklo tak celkovo päť skupín, s ktorými sme pracovali (martýri, martýrky, apoštoli, jezuiti, zoskupenia svätcov). Celý výber bol prirodzene podmienený pestrým zbierkovým obsahom čo sa týka autorských okruhov i kvalitatívnej úrovne. Autorkám sa podarilo spracovať 141 katalógových hesiel, z toho 51 diel bolo predstavených na výstave. Je pozitívne, že priestor dostali doposiaľ málo známe či nepublikované diela a mohli byť otvorené témy, ktoré si zaslúžia ďalšiu pozornosť bádateľov a lepšie predstavia zbierky GMB.

 

In 2011 we have come up with the idea to realize the project, which would offer the visitors of the gallery a more narrowly specialised iconographic theme involving the collections of art by old masters (painting, sculpture, graphic art and drawing). The result was the exhibition Martyrs´ Legends. The curators of the respective collections, Jana Luková and Martina Vyskupová, have processed all works directly relating to the martyrdom or martyrs represented with their individual or general attributes (martyr´s palm). The final selection has been divided into five groups: martyrs, female martyrs, apostles, Jesuits, and the groups of saints. Naturally, the selection was conditioned by the variety of the content in terms of both the authors and the quality. The authors of the catalogue managed to process and create 141 headwords, out of which 51 was presented in the exhibition, including lesser-known or unpublished works. The exhibition has pointed out new themes that deserve further attention of researchers and presented the collections of the Bratislava City Gallery in more detail.

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.