Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Hľadáme MANAŽÉRA/PR! | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

v rokoch 1979 – 1993 existovala v GMB Galéria dieťaťa?

Hľadáme MANAŽÉRA/PR!

Náplň pŕace:
Manažér/ PR GMB

- navrhovanie a realizácia komunikačnej stratégie galérie
- propagovanie jej činnosti (výstav, programov)
- tvorba corporate identity
- monitoring aktivít
- budovanie aktívneho marketingu
- vypracovávanie PR správ, príprava textov
- organizovanie a uvádzanie tlačových konferencií/vernisáží

- administrácia web stránky a facebooku – navrhovanie jej optimálnej štruktúry
- komunikácia s médiami a s verejnosťou
- získavanie finančných zdrojov – fundraising
- dohľad (supervising) nad grantmi (napr. MKSR) - monitorovanie a realizácia grantových možností
- budovanie spolupráce s rôznym typom inštitúcií

Vaše žiadosti posielajte prosím do 10. 12. 2012 na adresu:
druckerova@gmb.sk, 5443 2603
Nástup k 1.1.2013.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.