Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Štipendium Radislava Matuštíka 2012 | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy je príspevková organizácia Hlavného mesta Bratislavy?

Štipendium Radislava Matuštíka 2012

Milí priatelia,

pripomíname termín uzávierky prihlášok do 9. ročníka projektu Galérie mesta Bratislavy ŠTIPENDIUM RADISLAVA MATUŠTÍKA, ktorý je určený študentom, doktorandom a čerstvým absolventom umenovedných a umeleckých odborov vysokých škôl, s cieľom získania kurátorskej praxe na pôde galérie.

Bližšie informácie prikladáme v prílohe. Uzávierka projektu je piatok 27. január 2012, termín realizácie vybraného projektu vo výstavných priestoroch Pálffyho paláca GMB je apríl - máj 2012. 

Projekt je určený študentom magisterského štúdia umenovedných a umeleckých odborov VŠ, doktorandom v dennej forme štúdia a absolventom do 3 rokov od ukončenia štúdia.
Podrobnejšie informácie prikladáme v prílohe.

Tešíme sa na Vaše projekty!

 

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.