Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Prezentácia zborníka vedeckého sympózia a poštovej známky | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Prezentácia zborníka vedeckého sympózia a poštovej známky

Prezentácia zborníka vedeckého sympózia a poštovej známky
pri príležitosti 50. výročia založenia GMB
dňa 20. 12. 2012 o 16 h, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, Bratislava


Privítanie: PhDr. Ivan Jančár, riaditeľ GMB
Prezentácia zborníka: Mgr. Zsófia Kiss-Szemán, hlavná kurátorka GMB
Prezentácia poštovej známky: Mgr. Martin Vančo, PhD., vedúci odboru POFIS, Slovenská pošta, a.s.

50 rokov GMB
Zborník príspevkov z vedeckého sympózia k 50. výročiu založenia GMB


Sympózium sa konalo 20. október 2011 v Galérii mesta Bratislavy.
Účastníci sympózia a príspevky v zborníku:
Mgr. Zuzana Bartošová, PhD. (Ústav dejín umenia SAV, Bratislava)
PhDr. Katarína Beňová, PhD. (Slovenská národná galéria, Bratislava)
Mgr. Daniela Čarná, PhD. (Galéria mesta Bratislavy)
Mgr. art. Barbara Davidson, PhD. (Galéria mesta Bratislavy)
PhDr. Želmíra Grajciarová (Galéria mesta Bratislavy)
PhDr. Marta Herucova, Ph.D (Ústav dejín umenia SAV, Bratislava)
Mgr. Zuzana Jakabová, akad. mal. (Galéria mesta Bratislavy)
PhDr. Ivan Jančár (Galéria mesta Bratislavy)
Mgr. Zsófia Kiss-Szemán (Galéria mesta Bratislavy)
Mgr. Janka Luková (Galéria mesta Bratislavy)
Prof. em. PhDr. Mária Pötzl-Malíková, DrSc. (Mníchov)
Mgr. Martina Vyskupová (Galéria mesta Bratislavy)

Autor projektu a zostavovateľ zborníka:
Mgr. Zsófia Kiss-Szemán (ed.)
Asistentka projektu:
Mgr. Lucia Kuklová

Poštová známka
UMENIE: Ján Sambucus (1531 – 1584)
Podľa grafického listu Tobiasa Stimmera.
Originál sa nachádza v Galérii mesta Bratislavy.
K 50. výročiu založenia GMB.

Deň vydania: 25. 11. 2011
Nominálna hodnota: 1,20 €
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Rudolf Cigánik
Rytec známky: akad. mal. Rudolf Cigánik
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.
Technika tlače: Oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad známok: 90 000 ks.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.