Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Prednáškový cyklus - Civitas Fons Artis | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

Prednáškový cyklus - Civitas Fons Artis

CIVITAS FONS ARTIS
Mesto ako prameň umenia


Cyklus vedecko-populárnych prednášok sa zameriava na umenie Bratislavy rôznych historických období. Účelom prednáškového cyklu je upozorniť na mimoriadne bohatstvo kultúrneho dedičstva Bratislavy, priblížiť poznatky o umeleckých dielach kultúrnemu obecenstvu formou prednášok fundovaných odborníkov doplnených premietaním, poukázať na aktuálne výskumy a výsledky v oblasti umeleckohistorickej vedy a dať verejnosti priestor na diskusiu s predstaviteľmi odbornej obce. Hlavným cieľom prednáškového cyklu je dieta podporiť širokú živú miestnu kultúru na vysokej úrovni.
Vstup na prednášky je voľný.

Miesto:
Galéria mesta Bratislavy
Mirbachov palác, koncertná sieň

Termín:
Od 16. novembra do 7. decembra každú stredu o 16.00 h


Program:

16. november 2011
Mgr. Dušan Buran, D. Phil.
Zíde z očí, zíde z mysle... Iluminované rukopisy Bratislavskej kapituly v 15. storočí

23. november 2011
Katarína Müllerová, M.A.
Sochy v meste. Vo svetle i v tieni polemiky o umení vo verejnom priestore

30. november 2011
prof. PhDr. Milan Hamada, DrSc.
Avantgarda 38
PhDr. Iva Mojžišová, Dr. h. c.
Guderna a výtvarníci nadrealistických zborníkov

7. december 2011
PhDr. Marta Herucová, Ph.D
K interpretácii antických námetov bratislavských výtvarných diel 19. storočia

Prednáškový cyklus sa koná v rámci podujatí pri príležitosti 50 rokov založenia GMBa s finančným prispením Ministerstva kultúry SR.

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.