Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Vedecké sympózium k 50. výročiu založenia GMB | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy je príspevková organizácia Hlavného mesta Bratislavy?

Vedecké sympózium k 50. výročiu založenia GMB

50 rokov GMB
Zbierky, zbierkové predmety a činnosť Galérie mesta Bratislavy v rokoch 1961 – 2011
Vedecké sympózium k 50. výročiu založenia GMB

prezentácia publikácie
50 rokov Galérie mesta Bratislavy: 1961 – 2011

 


V jubilejnom roku GMB pripravuje sériu podujatí, ktorá sa zameriava na hodnotenie
a dokumentáciu pôsobenia GMB za polstoročie od svojho založenia a plánuje prezentovať svoju činnosť rôznymi formami (výstava, publikácia, sympózium).


Zámerom sympózia 50 rokov GMB – Zbierky, zbierkové predmety a činnosť Galérie mesta Bratislavy v rokoch 1961 – 2011 je prezentácia 50-ročnej činnosti GMB, ktorá zohrávala významnú úlohu v dejinách Hlavného mesta Bratislavy, a taktiež v celoslovenskom, česko-slovenskom i európskom kontexte pri formovaní scény výtvarného diania a prezentácie výtvarného umenia. Ide o reflexiu činnosti, polstoročnej histórie a bohatstva zbierok GMB.

 

Viac info v pozvánke tu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.