Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

ZOMREL MILAN JANKOVSKÝ | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

ZOMREL MILAN JANKOVSKÝ

  V piatok  6. mája zomrel dlhoročný bývalý riaditeľ Galérie mesta Bratislavy Milan Jankovský. Narodil sa 16. júna 1932 vo Zvolene. Štúdiá na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1965. V rokoch 1964-1971 viedol pracovisko Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku.  Od r. 1971 viedol Galériu mesta Bratislavy ako jej riaditeľ až do roku 1992. Bol typom diplomatického riaditeľa, ktorý vedel pre inštitúciu zabezpečiť mnohé, v tom čase nadštandartné podmienky. Jeho mnohé kontakty vyústili do pridelenia Pálffyho paláca pre expozície GMB, stále expozície zo zbierok GMB rozšíril aj do priestorov Primaciálneho paláca a kostola v Klariskách. Snažil sa nielen prilákať návštevníkov do budov GMB, ale od roku 1977 založil viacero dočasných galérií aj v rôznych podnikoch. V mnohých oblastiach bol priekopníkom rôznych aktivít, napr. založením   Galérie dieťaťa už v roku 1979, založil pravidelné nedeľné koncerty, zaviedol nahrané lektorské výklady vo viacerých svetových jazykoch, realizoval počítačové spracovanie zbierok. Dôležité boli aj jeho blízke vzťahy s vtedajším riaditeľom Národnej galérie v Prahe prof. Jiřím Kotalíkom, vďaka čomu sa dostalo do GMB viacero vynikajúcich výstav zo zbierok NG (napr. Jána Zrzavého, Josefa Čapka, Alfonza Muchu a iné).   

  Aj s odstupom času môžem povedať, že pracovať pod jeho vedením bolo v tom čase veľkým privilégiom a šťastím. Vždy bol veľkorysý, na tvorivú prácu nám ponechával veľký priestor a zastal sa nás aj pri tzv. problematických výstavách. Aj napriek tomu, že viedol galériu v zložitých časoch, realizoval viaceré výborné výstavy, do zbierok sa zakupovali aj mnohé diela neoficiálnych umelcov. Vždy budem na neho, podobne ako mnohí ďalší, spomínať s veľkou úctou a vďakou.

    V rokoch 1988 – 1990 bol popri funkcii riaditeľa GMB aj predsedom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Po vzniku Slovenskej republiky sa v roku 1993 stal riaditeľom sekcie pre pamätníky, múzeá a galérie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre oblasť pamiatok, múzeí a galérií. V posledných rokoch svojho života bol súdnym znalcom pre výtvarné umenie a odborným poradcom D+Gallery Praha.

                                                                

                                                      Ivan Jančár   

 

 

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.