Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Výzva na projekty - Mladé EU umenie | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

GMB v roku 2011 oslávila 50. výročie založenia?

Výzva na projekty - Mladé EU umenie

MLADÉ EURÓPSKE UMENIE

Výzva Galérie mesta Bratislavy na zapojenie sa do projektu

 

Galéria mesta Bratislavy Vám ponúka možnosť prihlásiť sa do renomovaného medzinárodného projektu Jeune Creation Europeanne (JCE) / Mladé európske umenie,
na ktorom participujú inštitúcie a výtvarníci z deviatich európskych krajín (Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko, Slovensko, Maďarsko, Litva).
Projekt, ktorého cieľom je podpora, prezentácia a vzájomná konfrontácia tvorby mladých umelcov a ich začlenenie do medzinárodných sietí, je určený študentom umenia a mladým výtvarníkom do 33 rokov.

Portfóliá so životopisom a stručným prehľadom tvorby je potrebné zaslať poštou alebo elektronicky na adresu:
Galéria mesta Bratislavy, Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava, carna@gmb.sk, najneskôr do pondelka 28. februára 2011.

Odborná komisia Galérie mesta Bratislavy následne vyberie 8 výtvarníkov, ktorí budú na projekte za Slovensko participovať jedným vybraným dielom,
ktoré bude prezentované na výstavách vo všetkých zastúpených krajinách, od októbra 2011 do septembra 2013.
Projekt bude sprevádzaný katalógom a samostatnou webovou stránkou:
www.jceforum.eu, s možnosťou širšej prezentácie tvorby.

 

Bližšie informácie: Daniela Čarná, 02/ 5443 2807, carna@gmb.sk

 

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.