Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

pracovná ponuka | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

organizujeme celoslovenský program pre školy UMENIE ZBLÍZKA?

pracovná ponuka

Galéria mesta Bratislavy prijme do pracovného pomeru uchádzača v produktívnom veku ako aj starobného dôchodcu, na hlavný pracovný pomer na  dobu určitú na nasledovnú pozíciu: upratovanie -  na polovičný pracovný úväzok s nástupom od 1. marca 2011. Pracovná doba je utorok  až sobota  ráno od  6.00  h do  10.00 h  .

Uchádzači si môžu zaslať, prípadne emailom alebo osobne priniesť žiadosť so stručným životopisom na nižšie uvedenú adresu, prípadne sa môžu hlásiť na tel. č. 02/54431556, kde dostanú bližšie informácie.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.