Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

VÝSLEDKY 2. KOLA SÚŤAŽE NA VIZUÁLNU IDENTITU GMB | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

na inštaláciu Pasáž od Mateja Kréna bolo použitých takmer 15 000 kníh?

VÝSLEDKY 2. KOLA SÚŤAŽE NA VIZUÁLNU IDENTITU GMB

Ďakujeme všetkým zúčastneným za čas a energiu, ktorú účasti v súťaži venovali a oceňujeme podnety, ktoré ich práca na súťažnom zadaní pre GMB priniesla. Zadanie tejto súťaže bola výzva pre všetkých finalistov. Akým spôsobom je možné pracovať s pôvodným a tvarovo veľmi výrazným logotypom odkazujúcim na módne trendy v typografii sedemdesiatych rokov od Miroslava Cipára a ako ho je možné začleniť do súčasného vizuálneho jazyka?


Na zvolených riešeniach sa ukazuje, že to nie je vôbec jednoduchá úloha. Väčšina účastníkov súťaže sa voči logotypu vymedzila tým, že ho zminimalizovala a zneviditeľnila alebo ho nahradila niečím iným. Viď návrh Aurélie Garovej a Terezy Maco, alebo Martina Krála a Martina Kyjovského. Štúdio Andrej & Andrej sa snažilo z pôvodnej značky maximálne čerpať a to ako štýlovo tak i ideovo a Dipozitiv sa naopak pokúsil značku akcentovať v kontraste s jednoduchým vizuálnym štýlom. Výhodou tejto súťaže je, že víťaz bude s galériou spolupracovať dlhodobo a návrh sa tak môže meniť podľa reálnych požiadaviek vzniknutých behom času a potrieb.

Gratulujeme víťaznému štúdiu a tešíme sa na spoluprácu!


Zápisnica zo zasadnutia komisie.

Predložené súťažné návrhy:

(sprievodná galéria predstavuje výber z materiálov predložených v 2. kole)


Vyjadrenie odbornej časti poroty k návrhom finalistov


Dipozitiv Studio

1. Miesto

Výber z návrhu (PDF)

Návrh vizuálneho štýlu je veľmi jednoduchý, založený na samotnom obsahu galérie – jej zbierkach. Akoby našiel rovnováhu medzi konzervatívnosťou sídiel GMB, ich zbierkami a záujmom inštitúcie o súčasné umenie a refresh svojho fungovania, zároveň veľmi funkčne nachádza riešenie na mnohé komunikačné potreby inštitúcie, pričom pôsobí súčasne. Možno sa môže zdať na pohľad až príliš konzervatívny a korporátny, cítiť však za ním um a záujem o diela a aktivity galérie. Môže byť dobrým odrazovým mostíkom aj pre odvážnejšie výstupy, tieto dvere si necháva otvorené. Logotypu by určitě prospěl jemný facelift, který by vyrovnal jemné tvarové disproporce. Zaujímavo pracuje s detailmi výtvarných diel, farebnými plochami a ďalšou edukačnou vrstvou. Výraznou súčasťou je logo samotné v exponovanej veľkosti, ktorá mu sluší a vytvára z neho historický artefakt. Veľmi podarený je orientačný systém v meste, ktorý opäť využíva zbierky GMB a okrem orientácie v sebe nesie pridanú informáciu o histórii daného miesta. Presahy do mesta a verejného priestoru sú sympatickým riešením.


Navrhnuté riešenie je jednoduché a funkčné a dobre rozpracované i v ďalších aplikáciách. V prípade tohto riešenia sa z pôvodného logotypu stáva výrazný a dôležitý prvok celého vizuálneho štýlu a prináša do neho dôležitú emóciu a náväznosť na históriu galérie.


Andrej a Andrej

2. Miesto

Výber z návrhu (PDF)


Komisia oceňuje zámer nájsť spôsob ako začleniť pôvodný logotyp do súčasného vizuálneho štýlu. Princíp línie, kde sa môže podľa potreby meniť obsah (napr. časová linka, výpočet umeleckých štýlov atď.) je funkčný a pre galériu dobre použiteľný. A jej aplikácia pre rozšírenú realitu je výborné riešenie. Zásahy do logotypu prinášajú príjemnú inováciu. Obzvlášť v outline verzii, kde je čitateľný odkaz k pôvodnému tvaru. Zvolené písmo jemne odráža charakteristiku logotypu a pritom nepôsobí archaicky. Rozvinutie vizuálneho štýlu s nekonečne sa vinúcim textom je dynamické a umožňuje mnoho rôznych riešení. Zároveň sa v tejto podobe jedná skôr o skicu než o prepracovaný návrh. Logotyp sa tu zjavuje v rôznych veľkostiach a umiestnení. Tieto prvky by určite vyžadovali pevnejšie pravidlá použitia a to v návrhu chýba. Návrh je vizuálne pôsobivý, uvedené výstupy ukazujú navrhnutý princíp v tej azda najuvoľnenejšej, krajnej podobe. Trochu však chýba práve ukážka tohto princípu pretaveného do každodenných aplikácií, ktoré budú tvoriť absolútnu väčšinu práce v nasledujúcich mesiacoch. Návrh pôsobí veľmi súčasne a dizajnérsky ambiciózne, čo však prináša aj úskalie v podobe toho, ako dlho vizuálu vydrží energia a aktuálnosť, taktiež sa naskytá otázka, či je táto forma kompatibilná s aktuálnym nastavením a snahami galérie. Tiež sa trochu míňa so samotnou povahou inštitúcie, ktorá okrem svojej mladej a dynamickej polohy má tiež aj tú staršiu a konzervatívnu, vládne tu obava, že pri tomto type komunikácie bude divák očakávať trochu iný zážitok, aký napokon dostane. Chýba aktívnejšie zapojenie samotných zbierkových predmetov a diel a hľadanie synergie historickej vrstvy (barokové budovy, konzervatívnejší zbierkový fond) a vrstvy modernej či súčasnej. Využitie koberca ako prvku infosystému je zaujímavým riešením.Martin Kyjovský, Martin Král

3. Miesto

Výber z návrhu (PDF)


Návrh ohodnotila komisia ako “príliš univerzálny”. Síce funguje dobre, no postráda širšiu emóciu a atmosféru inštitúcie, ktorá je mestská, menšia a bližšie k svojmu návštevníkovi. Návrh tak pocitovo smeruje skôr do oblasti architektúry alebo knihovníctva, než živého vizuálneho umenia. Komisia rozumie snahe nájsť pre nový vizuálny štýl font súzniaci s pôvodným logotypom. Zvolený font má síce miestami podobné tvary, ale vychádza z iných vizuálnych základov, než logotyp samotný. Uchádzači navrhli čisté, profesionálne spracovanie, ktoré ale neumožňuje veľkú variabilitu v čase. Vo vizuálnom štýle je logotyp potlačený do minimálnej veľkosti a komunikačným prvkom sa stávajú štyri štvorce, ktoré sa rôzne menia a definujú priestor pre rôzny obsah. Grid, upratanie jednotlivých prvkov a zjednodušený princíp bez akejkoľvek väzby na logotyp je až príliš formálny a trochu sa vytráca emocionálny náboj galérie. Dve odnože vizuálu (biela s dielom a farebné s textom) napriek použitiu rovnakého gridu pôsobia dosť nesúrodo a jednotiaci prvok vymedzujúcich štvorčekov už akoby nestačí na udržanie vizuálu. A možno aj paleta použitých farieb je príliš široká. Aurélia Garová, Tereza Maco

4. Miesto

Výber z návrhu (PDF)

 

Návrh je sumárom rôznych dizajnových nápadov a princípov, no chýba mu jednotiaca línia, pravidlá tvorby a použitia, ktoré sú pre vizuálnu identitu esenciálne. Obsahuje rozpracovanie do najväčších detailov vrátane stojanu na bicykle, alebo kovové odznaky v nepovinnom zadaní. Zároveň bohužiaľ toto množstvo aplikácií poukázalo na roztrieštenosť navrhnutého systému. Koncepcia dvoch rôznych logotypov, ktoré sa líšia len zvoleným sprievodným fontom pre vnútorné a vonkajšie použitie je nepraktické a pre prax príliš komplikované. Zvolené písma Brown a Larish odkazujú na tradičné poňatie typografie a sú až príliš odtrhnuté od pôvodného výrazného logotypu vytvoreného v sedemdesiatych rokoch. Vizuálny štýl je síce dynamický ale nečitateľný. Je tu priveľa prvkov a rôznych dobrých nápadov, ktoré samostatne fungujú, ale spoločne vytvárajú skôr chaos než zapamätateľný princíp.Komisia rozumie zámeru vytvoriť otvorený a voľný systém, ale v tomto prípade sa stráca jednotiaca linka, ktorá by všetko držala pohromade. V prezentácii návrhu je veľmi veľa vizuálne zaujímavých momentov. Napríklad práca s veľkým logom GMB pre účely interných tlačovín. Zaujímavá je aj práca v materiáli s ohýbanou rúrkou (označenie na fasáde…), v ktorej ešte vidno potenciál pre budúcnosť. Množstvo rôznych zaujímavých momentov však zneisťuje samotný celok. Škoda, že si autorky nevybrali jednu cestu a nešli dôslednejšie po nej, lebo samotné výstupy nedržia vizuálne pokope aj keď samé osebe fungujú fajn. Autorky k tejto identite nepristupujú rigidne a skôr uprednostňujú voľnejší prístup, kde sú aj výstupy rozmanitejšie. Vizuál však tým, že nie je pevne zadefinovaný, necháva prílišnú voľnosť a potrebu autorského vkladu pri každom drobnom materiáli, a nie je efektívne, aby bol ponechaný povedzme na dtp operátora pri riešení širokej každodennej agendy.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.