Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Nové vybavenie depozitára GMB vďaka FPU | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

že Mirbachov palác, jedna z budov galérie, pochádza už z roku 1768?

Nové vybavenie depozitára GMB vďaka FPU

Depozitár grafiky, kresby a ilustrácie je umiestnený v Mirbachovom paláci už od začiatkov galérie. Jeho vybavenie bolo riešené postupne, čiastočne provizórne a v priebehu rokov sa nemenilo. Dôsledkom toho je jeho vybavenie zastarané a nevyhovujúce na prácu s výtvarnými dielami. Momentálne potrebujeme nutne vybaviť depozitár grafiky nevyhnutným vybavením na prácu s dielami a ich ochranu. Najväčšou položkou je vhodný pracovný stôl, ďalej kartotékové skrine a rolety, ktoré chránia diela pred priamym slnečným žiarením.

Projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.