Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

FPU prispel na rekonštrukciu diela Ilony Németh | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

môžete navštíviť tvorivé dielne pre rodiny s deťmi?

FPU prispel na rekonštrukciu diela Ilony Németh

Dielo Ilony Németh s názvom Ulička bolo vytvorené v roku 1994. Dnes sa nachádza v zbierkach GMB a patrí medzi najčastejšie vypožičané diela v jej zbierkach. Predmetné dielo plnohodnotne zastupuje autorkinu ranú zrelú tvorbu.

 

Tvorba Ilony Németh sa rozvíjala od konca osemdesiatych rokov a smerovala k fenoménu Public Privacy, balansujúcemu na hranici súkromného a verejného. Ilona Németh patrí medzi prvých umelcov na Slovensku, ktorí sa venovali umeleckému stvárneniu týchto problémov. Ako umelec, ktorý kladie dôraz na akúkoľvek komunikáciu, v predovšetkým samozrejme na vizuálnu, si Ilona Németh zaujala popredné miesto v rade multimediálnych umelcov. Využíva rôzne formy komunikácie medzi umelcom a divákom, často vytvára diela interaktívne. Inštalácia Ulička patrí medzi jej prvé diela, v ktorých sa prelína pohľad umelca so sociologickým a spoločenským pohľadom a podnecuje diváka k interaktivite.

 

Práve však vďaka interaktívnemu charakteru diela sa videoinštalácia nachádzala v nevystaviteľnom stave a GMB musela ustúpiť od jej prezentácie. Po 23-tich rokoch od vzniku a pri permanentnej prezentácii aj formou častej výpožičky sa dielo poškodilo a bolo nutné reštaurovanie diela formou autorskej rekonštrukcie.

Inštalácie, vrátane videoinštalácií, si vyžadujú špecifický prístup pri reštaurovaní. Vzhľadom na špecifické  materiály a ojedinelé, často experimentálne postupy pri práci považovali sme za nutné spolupracovať so samotným autorom. Ilona Németh súhlasila s autorskou rekonštrukciou diela.

Dielo bolo zakúpené bez akéhokoľvek obalu, nič ho nechránilo. Preto k dielu sme dali vyrobiť na mieru vytvorenú úložnú debnu, ktorá teraz slúži na skladovanie a transport diela.

Ide o debny vyhotovené na mieru, zvnútra so špeciálnou výplňou a výbavou na fixáciu jednotlivých súčiastok, s označením miesta, zoznamom a dokumentárnymi fotografiami súčiastok i celého diela pri plnej funkčnosti.

 

Prezentované rané dielo renomovanej umelkyne Ilony Németh s názvom Ulička pozostáva z dvoch radov oceľových stojanov a prútov, ktoré nahrádzajú živých ľudí tvoriacich „uličku“ pri treste bitím. Mechanická náhrada ľudí pri treste je veľmi sugestívna situácia ohrozenia a agresivity prostredia. Návštevník sám môže prejsť uličkou trestu, pričom vzniká situácia  stiesnenosti, strachu a hanby. Toto rané zrelé dielo stojí na začiatku vykročenia autorky k inštaláciám a prostrediam, kde kombinovala použitie prírodných materiálov a ready-mades. Dielo bolo prvým, v ktorom vôbec použila elektroniku pri vytváraní mobilnej interaktívnej inštalácii. Ľudskú silu s pocitom nenávisti alebo túžby po pomste nahradila chladnou mechanickou silou.

Dielo je prezentované na výstave s názvom Plus. Mínus. Súčasné slovenské umenie zo zbierok Galérie mesta Bratislavy v Oblastnej galérii Liberec v termíne od 27. 9. 2018 do 6. 1. 2019. 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.