Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Fond na podporu umenia podporil aj novú akvizíciu v GMB | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy je príspevková organizácia Hlavného mesta Bratislavy?

Fond na podporu umenia podporil aj novú akvizíciu v GMB

Michal Moravčík bol jedným z najvýraznejších osobností mladej strednej generácie, ktorý sa narodil, študoval a tvoril v Bratislave. Jeho tvorba sa predčasne uzatvorila, 25. októbra 2016 zomrel v Bratislave. V zbierkach Galérie mesta Bratislavy nie je zatiaľ tvorba Michala Moravčíka zastúpená. Objekt Participatívna vitrína je jedným z kľúčových diel autora z posledného tvorivého obdobia. „Je vytvorený z časti stolíka z obdobia socializmu. Pozíciu kovovej časti som zmenil o 90% .

„Otvorená“ vitrína je zamyslením sa nad participatívnosťou v širšom spoločenskom zmysle. Otvára otázku, či participatívne metódy (od umenia po politiku) musia nutne viesť k pozitívnym riešeniam.“ (Michal Moravčík) Michal Moravčík absolvoval štúdium sochy na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde dokončil aj doktorandské štúdium. Ako pedagóg pôsobil v Trnave, v Bratislave a v Brne, pôsobil aj ako výtvarný redaktor časopisu Vlna. Vystavoval doma aj v zahraničí na mnohých

samostatných i skupinových prehliadkach. Vo svojej práci sa vydal smerom ku konceptu. „Témy si nevyberal ľahké a prístupné, intelektuálna úroveň jeho sochárskych a konceptuálnych diel, často s politickým motívom, sa vyrovnala najlepšej svetovej tvorbe.“ (Mária Rišková, riaditeľka Slovenského centra dizajnu) Kriticky reagoval na situácie a miesta vo verejnom priestore i v galérii, zaoberal sa spoločenskou pamäťou a súčasným výkladom historických udalostí. Uvažoval nad tým, ako

verejný priestor ovplyvňuje spôsob nášho života. „Jeho tvorbu charakterizovala akási politická či materiálová ekológia, kde socha vzniká skôr preskupovaním a novou skladbou vecí ako ex nihilo. Tvoril z podstaty, akoby natruc nevýbojne, vnímajúc (a odovzdávajúc nám svoje) umenie ako v zásade morálnu záležitosť.“ (Petra Hanáková, historička umenia, SNG) Moravčíka vždy zaujímali sociálnu plastiku, sociálno-politická plastika, sochárska inštalácia, prostredie, video inštalácia. V roku 2004 sa stal Michal Moravčík držiteľom ocenenia pre mladých výtvarníkov Ceny Oskára Čepana, v roku 2010 zakladal združenie Verejný podstavec, ktoré sa venuje verejnému priestoru, symbolom minulosti a ich vnímaniu v súčasnej spoločnosti. Veci verejné ho však zaujímali odjakživa.

 

Akvizícia bola podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.