Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

REŠTAUROVANIE KOLEKCIE DIEL NA PAPIERI | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB pred rokom 1975 sídlila v priestoroch Primaciálneho paláca?

REŠTAUROVANIE KOLEKCIE DIEL NA PAPIERI

Kolekcia 16 diel na papieri s námetmi mesta Bratislavy z obdobia 19. storočia patrí k základným dielam zbierky kresby a starej grafiky Galérie mesta Bratislavy (GMB). Už pri katalogizácii bol stav týchto diel označený ako „poškodené“ „okraje natrhané“ „fľakaté“ „zažltnuté“. Papier a diela na papieri sú svojím charakterom veľmi citlivé a náročné, nie len na podmienky vystavovania, ale aj pri uskladnení sa musí dbať na jeho ochranu. Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia vybrané diela zreštauroval a adjustoval pre uskladnenie a ochranu Mgr. Art. Štefan Kocka. Veľkoformátovým pohľadom na Bratislavu bola poskytnutá tak potrebná odborná starostlivosť. Boli očistené, odkyslené, doliata papierová hmota, či vyčistené foxingové škvrny a odstránené nevhodné lepiace pásky. Zároveň boli zakonzervované a adjustované tak aby nedošlo k ďalšej degradácii. Pohľady na Bratislavu z juhu, severu, či západu ako a rôzne techniky (lept, kolorovaný lept, litografia, kolorovaná litografia, xylografia, či architektonická kresba) dávajú možnosť porovnať a konfrontovať „stále tie isté miesta Bratislavy“. Ich výber ilustruje rozmanitosť a charakter 19. storočia. 

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.