Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Diskuskný seminár:Rímsky klub, svet a my 50 rokov po | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

na inštaláciu Pasáž od Mateja Kréna bolo použitých takmer 15 000 kníh?

Diskuskný seminár:Rímsky klub, svet a my 50 rokov po

Pozývame vás na podujatie, ktoré sa koná len raz za 50 rokov.
Dobrá príležitosť stretnúť sa a porozprávať.

Organizátori:

Slovenská asociácia pre Rímsky klub
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život,
a Slovenský ochranársky snem
v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy

Termín: 5. 6. 2018, 14.00 - 18.00 (Svetový deň životného prostredia)..
Miesto: GMB, Pálffyho palác, Panská 19, Bratislava

Orientačný program:
Úvodné vystúpenia (Rudolf Sikora, Karol Nemoga, Mikuláš Huba, Ivan Klinec, Juraj Mesík, Eugen Gindl,,,) + moderovaná diskusia.
Udeľovanie ocenenia Ambasádor/ka životného prostredia 2018..
Prehliadka unikátnej výstavy EKO(KO)MIX - 50 rokov Rímskeho klubu prof. Ruda Sikoru
(s komentárom autora).
Pohár vína.

V roku 1972 na pôde jednej najlepších univerzít sveta - MIT - uzreli svetlo sveta Medze rastu manželov Meadowsovcov a kolektívu. Išlo o prvú správu Rímskemu klubu, ktorý vznikol štyri roky predtým, ako prestížne neformálne združenie stovky filozofov, alternatívnych ekonómov, vedcov, osvietených podnikateľov, aktivistov, bývalých štátnikov, mysliteľov, skrátka vizionárov, ktorých úprimne zaujímala budúcnosť tohto sveta. Hlavným iniciátorom vzniku Rímskeho klubu bol spoločensky angažovaný taliansky podnikateľ Aurelio Peccei a kľúčovým poslaním tejto globálnej mimovládnej organizácie malo byť uvažovanie o budúcnosti ľudstva i planéty, podnecovanie verejnej diskusie na túto tému a ovplyvňovanie tých, ktorí o osudoch nás, smrteľníkov, významnou mierou rozhodujú. Netrvalo dlho a Medze rastu sa stali svetovým bestsellerom. Aby sme boli presnejší, nie celkom celosvetovým, lebo v kníhkupectvách a knižniciach vtedajšieho komunistického

Československa by ste toto prelomové dielo hľadali márne. S odstupom takmer polstoročia je možné konštatovať, že len málo podobných štúdií ovplyvnilo uvažovanie ľudstva v posledných dekádach 20. storočia tak, ako práve táto. Pritom v čase svojho vzniku (a vlastne dodnes), nie sú východiská ani závery Medzí rastu prijímané vôbec jednoznačne. Vlastne ich odsúdil ako Západ, okrem iného pre ich kritiku konzumnej spoločnosti i slepého ekonomického rastu ako takého, tak aj Východ, podľa ktorého sa uvádzané problémy týkajú len kapitalistického Západu s jeho „všeobecnou krízou kapitalizmu“. Diagnóza a prognózy autorov Medzí rastu však boli nemilosrdné a týkali sa našej civilizácie ako celku. Ich centrálnym posolstvom, ak by sme ho mali zhrnúť do jednej vety, bol poukaz na logický fakt, že nekonečný materiálny rast akéhokoľvek druhu jednoducho nie je možný v prostredí konečných zdrojov, ktoré predstavuje planéta Zem a ak ľudstvo nezačne akceptovať túto elementárnu skutočnosť, je len otázkou času, kedy narazí na medze či limity svojho rozvoja i svojej ďalšej existencie. Dôveryhodnosť celej štúdii dodával aj fakt, že pri jej tvorbe autori vychádzali z tvrdých dát a na prognózovanie vývoja používali matematické modely. Medze rastu patria do kategórie varovných prognóz. Pozastavovať sa s odstupom polstoročia od ich vzniku nad tým, že nie všetko z nich sa naplnilo do bodky, je hlboké nedorozumenie. Jednak preto, že ich autori neboli biblickí proroci, ale aj preto, že varovné prognózy sa robia práve s cieľom, aby sa predišlo ich naplneniu. O tom, ako vidíme posolstvá obsiahnuté v správach Rímskemu klubu, o zmysle prognóz v dnešnom svete i o tom, v čo sme stále nepoučiteľní budeme hovoriť na diskusnom seminári počas Svetového dňa životného prostredia, 5. júna 2018 od 14.00 v Galérii mesta Bratislavy na Panskej ul. v Bratislave.
Podujatie voľne nadväzuje na unikátnu výstavu svetoznámeho umelca Ruda Sikoru EKO(KO)MIX: 50. rokov Rímskeho klubu, ktorú je v týchto dňoch možné vidieť v priestoroch GMB. A preto účastníkov a účastníčky seminára na záver čaká prehliadky výstav s komentárom autora.

Za organizátorov seminára Mikuláš Huba

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.