Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2018 v GMB | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

ďalší originál Tilgnerovej fontány Tritón a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca stojí vo viedenskej Volksgarten?

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2018 v GMB

sobota 19. 5. 2018 l 15.00 l Noc múzeí a galérií 2018

rodiny s deťmi (7 – 11 r.)

RODINNÁ GMB: TAJOMNÁ PRÍTOMNOSŤ LESA

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Príroda môže byť bez nás, ale my nemôžeme byť bez nej – s touto myšlienkou kanadského Indiána sa vo svojej maliarskej tvorbe stotožňuje aj Oľga Paštéková. Po aktivitách a rozhovoroch o neuchopiteľnosti prírody s jej prekvapeniami si vytvoríme tajomnú meniacu sa hmotu.

Vstupné: piatok 3 € (tretie dieťa zdarma);

sobota podľa cenníka Noci múzeí a galérií 2018

rezervácia potrebná

 

sobota 19. 5. 2018 l 9.00 - 12.00 l Noc múzeí a galérií 2018

verejnosť

POSUDZOVANIE DIEL

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Máte doma výtvarné dielo - obraz, kresba, grafika a neviete o ňom nič bližšie? Prineste ho do GMB a naši odborníci vám sprostredkujú základné posúdenie autenticity a výtvarno-historickú hodnotu. Neposudzujeme vlastnú tvorbu ani predmety umeleckého remesla. Potrebné je priniesť originál diela, fotodokumentácia nie je postačujúca.

Vstupné: podľa cenníka Noci múzeí a galérií 2018, bez rezervácie

 

 

sobota 19. 5. 2018 l 19.00 l Noc múzeí a galérií 2018

verejnosť

KURÁTORSKÝ VÝKLAD NA DAPHNE GUINNESS

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Kurátorka Lucia Ramljaková priblíži umeleckú trajektóriu britskej autorky Daphne Guinness, ktorej tvorivú a zároveň inšpiratívnu povahu zachytáva sedem celkov multimediálnej výstavy. Ukážky interdisciplinárnych diel v týchto celkoch predstavujú umelkyňu v rôznych polohách – ako avantgardnú módnu ikonu, kreatívnu filmovú režisérku, producentku, modelku, hudobníčku či filantropku.

 

Vstupné: podľa cenníka Noci múzeí a galérií 2018

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.