Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Reštaurovanie diela Portrét cisára Františka II. | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

Štipendium Radislava Matuštíka je tu od roku 2004?

Reštaurovanie diela Portrét cisára Františka II.

Fond na podporu umenia podporil reštaurovanie zbierkového predmetu GMB, konkrétne ide o vážne poškodený obraz cisára Františka II. Habsburského ( ). Maľbu galéria získala prevodom z Múzea mesta Bratislavy a vzhľadom na závažnosť a rozsah reštaurátorských prác bola nútená zabezpečiť jeho reštaurovanie dodávateľsky. Bez poskytnutia prostriedkov z verejných zdrojov by tento projekt nemohol byť realizovaný. Prezentácia výsledkov reštaurovania je plánovaná na september 2017.

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.